Natuurorganisaties roepen op tot aanpassen ‘On the way to PlanetProof’

Natuurorganisaties roepen op tot aanpassen 'On the way to PlanetProof'

Recentelijk besloot de Reclame Code Commissie dat het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ de claim ‘beter voor natuur te zijn’ niet kan aantonen, na een klacht van Pieter Winsemius en Rudy Rabbinge. Sterker nog, het keurmerk draagt zelfs bij aan biodiversiteitsverlies, vooral in de weidegebieden. Het keurmerk stuurt in de praktijk juist aan op verdere intensivering van de melkveehouderij. Weidevogels, waaronder onze nationale vogel de grutto, zijn hiervan de dupe.  

8 november 2023

Nu de Reclame Code Commissie een duidelijke uitspraak heeft gedaan over de onjuiste ‘natuurclaim’ is het de hoogste tijd de eisen die ‘On the way to PlanetProof’ stelt aan te passen, stelt onder andere Vogelbescherming Nederland samen met andere natuurorganisaties.

 

Aanpassen voorwaarden
De natuurorganisaties roepen de onafhankelijke Stichting Milieukeur en de gebruikers van het keurmerk, en met name FrieslandCampina, op tot onmiddellijke aanpassing van de voorwaarden. Pas dan gaat ‘On the way to PlanetProof’ wél bijdragen aan verbetering van de natuur, zoals het keurmerk nu stelt. In het kort betekent het dat melkveehouders die zich effectief inzetten voor weidevogels daarvoor ook beloond moeten worden. En dat andere melkveehouders gestimuleerd worden om effectieve maatregelen voor weidevogels te nemen.

 

‘On the way to PlanetProof’ leidt tot intensivering landbouw
In het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ wordt gestuurd op CO2-uitstoot per liter melk. Hoe efficiënter het boerenbedrijf, hoe minder uitstoot per liter melk, wat leidt tot verbetering van het klimaat, is de gedachte achter een van de doelstellingen van het keurmerk. In de praktijk betekent het echter dat boeren worden beloond met het inzaaien van hoogproductief raaigras, dat meerdere keren per jaar wordt gemaaid. Dit komt de biodiversiteit en dus de natuurkwaliteit niet ten goede. Zulke percelen zijn ongeschikt voor weidevogels en ook voor veel soorten vlinders en bijen.

 

Belonen per hectare en biodiversiteit
Boeren die juist produceren met oog voor natuurkwaliteit en weidevogelbeheer, komen nu niet in aanmerking voor vergoedingen binnen ‘On the way to PlanetProof’. Dit moet veranderen. Deze boeren moeten beloond gaan worden op hun prestaties per hectare en niet per liter melk.

 

Wat werkt wel voor weidevogels
Weidevogels zoals de grutto en de kievit zijn voor hun voortbestaan sterk afhankelijk van de Nederlandse weilanden. De aantallen van deze vogels zijn al jaren in een vrije val en daardoor dreigen ze zelfs uit te sterven in Nederland als we onveranderd doorgaan. Weidevogels zijn gebaat bij meer kruidenrijk grasland met een hoog waterpeil, waar pas na het broedseizoen wordt gemaaid.

De natuurorganisaties roepen niet alleen FrieslandCampina maar ook andere zuivelketens op tot aanpassing van de voorwaarden, zoals o.a. de ‘Beter voor Natuur & Boer-programma’s’ van zuivelbedrijf Aware en Albert Heijn. Zij schieten op dit vlak ook tekort. De ondertekenaars van deze oproep dringen er bij de zuivelketen op aan, om concrete afspraken te maken over een natuurinclusieve melkveehouderij.

NB: omdat beroep is aangetekend, is de uitspraak van de RCC nog niet officieel gepubliceerd.

Voor nadere informatie:

Profiel Mellanie Vellekoop

Mellanie Vellekoop

Regisseur Duurzame Landbouw & Voedsel