Oproep van maatschappelijke organisaties: overheid, koop grond!

Oproep van maatschappelijke organisaties: overheid, koop grond!

Om ruimte te krijgen voor mens én natuur moeten we in Nederland anders omgaan met grond. Er liggen al een tijdje goede plannen klaar om te werken aan natuurherstel, natuurinclusieve landbouw en natuur bij de stad. Denk aan het Aanvalsplan Grutto of de bossenstrategie. Maar er is grond nodig, veel grond. En dat lukt alleen als de overheid zelf ‘handelaar’ wordt in grond. Daarom roepen verschillende maatschappelijke organisaties de politiek op om zelf grond te gaan kopen.  

14 november 2023

Grutto in weiland
Het aanvalsplan Grutto kan daadwerkelijk een verschil maken voor weidevogels.

 

Jaarlijks stoppen in Nederland honderden boeren die hun grond verkopen. De hoge grondprijs zorgt ervoor dat boeren die de grond kopen verder moeten intensiveren voor een renderend bedrijf.  Voor een toekomst met natuurinclusieve landbouw moet die cyclus worden doorbroken. Dat kan. De overheid koopt die grond tegen de normale marktprijs, indien nodig met gebruik van voorkeursrecht. De verkopende boer ondervindt er dus geen financieel nadeel van. Vervolgens kan die grond worden ingezet voor natuurinclusieve landbouw, natuurherstel en natuur bij de stad. Precies die opgaven die Nederland het hoofd moet bieden.

Grondige aanpak

De maatschappelijke organisaties hebben berekend dat er in vijf jaar tijd circa 100.000 hectare grond beschikbaar komt. Het opkopen van deze grond kost de overheid zo’n vijf miljard euro. Dat klinkt als veel geld, maar dit bedrag past makkelijk binnen de 24 miljard, die het huidige demissionaire kabinet heeft uitgetrokken voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Samen met Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, LandschappenNL, SoortenNL, Transitiecoalitie Voedsel en IVN Natuureducatie roepen we politieke partijen op om voor deze grondige aanpak te kiezen. Zodat welke coalitie er straks ook komt, de huidige stilstand wordt doorbroken.

Lees de gezamenlijke oproep: Tijd voor een grondige aanpak!

Voor nadere informatie:

Profiel Mellanie Vellekoop

Mellanie Vellekoop

Regisseur Duurzame Landbouw & Voedsel