Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

slobeendDe laatste decennia legt de intensivering van de landbouw een steeds grotere druk op biodiversiteit en milieu. De biodiversiteit in het boerenland en de kwaliteit van het agrarische landschap holt hard achteruit. De in Nederland resterende biodiversiteit is inmiddels het laagste van alle EU-lidstaten.

Weidevogels dreigen te verdwijnen

Aan de basis van de achteruitgang van biodiversiteit in het boerenland ligt de spanning tussen productieverhoging en ecologische kwaliteit. Ooit waren de Zuid-Hollandse weilanden vol met bloemen, insecten en vogels. Door intensivering van de melkproductie worden de weilanden eenvormig en arm aan natuur. De weidevogels, die ooit alom aanwezig waren in het boerenland, dreigen uit het landschap te verdwijnen.

Natuurinclusieve landbouw noodzakelijk

NMZH gelooft dat een verduurzaming van de landbouw kan zorgen voor een ommekeer. Een verandering naar een natuurinclusieve landbouw kan het uitsterven van weidevogels en verdere achteruitgang van biodiversiteit voorkomen. Bij natuurinclusieve landbouw zijn de negatieve effecten van de agrarische bedrijfsvoering op de natuur minimaal. Het biedt met een veranderende bedrijfsvoering juist weer nieuwe ruimte aan natuur op het land. Het betekent een systeem waarbij landbouw en natuur weer meer met elkaar in evenwicht worden gebracht en waarbij gebruikt gemaakt wordt van de meerwaarde die de natuur te bieden heeft. Het is een manier van landbouw die voor iedereen weer toekomst biedt. Voor de boer biedt het een nieuw, duurzaam toekomstperspectief. Voor de weidevogels biedt het een beter leefgebied. En voor de inwoners van Zuid-Holland een waardevol en aantrekkelijk landschap om in te wonen, werken en ontspannen.

Foto: Astrid Kant

Foto: Astrid Kant

De Natuur en Milieufederatie streeft er naar om met haar activiteiten en projecten de ontwikkeling van een natuurinclusieve landbouw in Zuid-Holland te stimuleren en ondersteunen. De ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw zien wij ook vooral als een maatschappelijk proces, waarbij samenwerking tussen partijen, op provinciaal en op gebiedsniveau, zal leiden tot succes.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media