Valuta voor Veen

Valuta voor Veen

Verhoog het waterpeil in agrarische gebieden met veenweide en voorkom daarmee de uitstoot van CO2. Deze vermindering van CO2-uitstoot kan worden verkocht in de vorm van CO2-certificaten aan bedrijven, overheden en personen die op vrijwillige basis hun CO2-uitstoot willen compenseren.  

Door het verlagen van de waterstand in veengebieden voor de landbouw, vindt uitdroging en daardoor afbraak van eeuwenoud veen plaats met bodemdaling en CO2-emissie als gevolg. Gelukkig is hier iets aan te doen. Door juist het waterpeil te verhogen in plaats van te verlagen, blijft het veen behouden. Grondeigenaren kunnen hiervoor CO2-certificaten krijgen waarmee zij de kosten voor gederfde inkomsten door peilverhoging, zoals lagere opbrengst en investeringen, kunnen compenseren. Deze CO2-certificaten kunnen zij namelijk verkopen aan bedrijven of instellingen die hun eigen CO2-afdruk willen verminderen. Dit proces van verhandelbare certificaten voor peilverhoging heet Valuta voor Veen en wordt in Friesland al toegepast.

In Zuid-Holland is de situatie anders dan in Friesland. Zo is het veen vaak bedekt met een laagje rivierklei en is het niet overal mogelijk om het slootwaterpeil te verhogen. De Natuur en Milieufederatie Zuid Holland heeft daarom enkele aanpassingen aan de methodiek van Valuta voor Veen ingediend die op 11 februari 2021 zijn goedgekeurd.

Zo is de berekening van de CO2-emissie iets anders in het geval van een kleilaag die het veen bedekt. Daarnaast is er de mogelijkheid om het grondwaterpeil op een andere manier te verhogen, namelijk met pompgestuurde waterinfiltratie. Hierbij wordt een drainagesysteem aangelegd dat met water vanuit een regelput wordt volgepompt tot het gewenste grondwaterniveau is bereikt.