Eerste CO2 certificaten ‘Valuta voor Veen’ uitgegeven

Eerste CO2 certificaten ‘Valuta voor Veen’ uitgegeven

In het ontwerp van het Klimaatakkoord is afgesproken om de C02-uitstoot van veenweidegebieden met 1 Mton te reduceren in 2030. Aansluitend hierop ontwikkelden de Natuur en Milieufederaties de afgelopen jaren ‘Valuta voor Veen’.

8 juli 2020

Valuta voor Veen is een nieuw verdienmodel voor grondeigenaren in veenweidegebieden om de bodemdaling en veenoxidatie tegen te gaan en CO2-emissies terug te dringen. Hierbij wordt het waterpeil in veenweidegebieden verhoogd waardoor veenoxidatie en uitstoot van C02 vermeden. Voor deze C02-reductie krijgt de grondeigenaar verhandelbare certificaten toegekend. Deze kunnen partijen, die op vrijwillige basis hun CO2-uitstoot willen compenseren kopen.

Waterpeil verhoogd in Friesland

De aanpak is nu in Friesland voor het eerst in de praktijk gebracht. Het bedrijf van melkveehouder Sjoerd Miedema uit Haskerdijken verhoogde het waterpeil op 32 ha veengrond met 40 cm. De peilverhoging vindt voor 10 jaar plaats. Na validatie en verificatie bleek dat de uitstoot van CO2 hiermee verminderde met 4.370 ton CO2 voor de gehele locatie voor 10 jaar.

VvV
Melkveehouder Sjoerd Miedema uit Haskerdijken ontvangt zijn eerste CO2-certificaten voor CO2- emissiereductie door waterpeilverhoging op 32 ha grond.

 

Op 30 juni nam Sjoerd Miedema de eerste CO2-certificaten in ontvangst welke voor het eerste jaar al gekocht zijn door het palletverpakkingsbedrijf XT Orange. Dit bedrijf wil klimaatneutraal produceren en compenseert de eigen CO2-uitstoot met de aankoop van de CO2-certificaten. In Friesland kan met Valuta voor Veen jaarlijks naar schatting 400 tot 700 euro per hectare verdiend worden. Hier gaan wel kosten vanaf doordat de grondopbrengsten door de peilverhoging verminderen en eerst investeringen voor Valuta voor Veen moeten worden gedaan.

Zuid Holland

De NMZH wil in de veenweidegebieden in onder andere de Krimpenerwaard en Alblasserwaard gelijksoortige projecten ontwikkelen. De Zuid-Hollandse veengronden zijn echter minder diep ontwaterd dan in Friesland en bovendien gedeeltelijk bedekt met een kleilaag waardoor de opbrengsten per hectare lager zijn dan in Friesland. Mochten deze projecten succesvol blijken, dan worden de hiermee gegenereerde CO2-certificaten verhandeld via de CO2-bank Zuid-Holland. Op deze manier wordt CO2-uitstoot in de eigen regio gecompenseerd. Ook ontwikkelt de NMZH een methodiek om Valuta voor Veen toe te passen met drukdrainage. De NMZH speelt hiermee in op de wens van de agrarische sector in de Zuid-Hollandse veenweidegebieden. De eerste proeftuinen willen wij na vaststelling van de nieuwe methodiek in 2021 gaan uitvoeren.

Voor meer informatie neem je contact op met: