Proefprojecten Valuta voor Veen met slootpeilverhoging

Proefprojecten Valuta voor Veen met slootpeilverhoging

In Zuid-Holland wordt op verschillende plaatsen gewerkt aan het starten van Valuta voor Veen-projecten op puur veen waarbij slootpeilverhoging plaatsvindt.

Welke projecten en verkenningen lopen in Zuid Holland?

De projecten met puur veen en klei-op-veen waarbij slootpeilverhoging plaatsvindt, zijn:

De Cranberry Company
Dit is een bedrijf in de Krimpenerwaard waar Cranberries geteeld worden. Aangezien Cranberries het beste groeien onder natte omstandigheden is het een goede combinatie met Valuta voor Veen. De Cranberry Company beslaat 18 ha waar het grondwaterpeil wordt verhoogd via slootpeilverhoging.

De Nesse
Dit is een natuurgebied in de Krimpenerwaard in eigendom van het Zuid-Hollands Landschap. Dit gebied heeft een weidevogeldoelstelling, waarvoor ook natte omstandigheden nodig zijn, wat in lijn is met Valuta voor Veen. Binnen de kaders van het peilbesluit wordt hier het slootwaterpeil dynamisch beheerd tussen het minimum en maximum niveau binnen de grenzen van het peilbesluit van het Hoogheemraadschap. Het gebied beslaat 259 ha en heeft groot potentieel voor Valuta voor Veen. Het project is nog in de ontwikkelingsfase en de eerste contacten met het Hoogheemraadschap zijn reeds tot stand gekomen.

Mattias Verhoef in Brandwijk
In Brandwijk, in de Alblasserwaard is Mattias Verhoef al enkele jaren bezig met het transformeren van zijn traditionele boerderij naar een Biologische boerderij. Hij heeft tevens belangstelling getoond voor het verhogen van het waterpeil op een deel van zijn percelen. Na een werkbezoek door de NMZH is gebleken dat aan de voorwaarden voor Valuta voor Veen voldaan kan worden zodat Verhoef een volgende slag kan maken met het verduurzamen van zijn boerderij. Er is besloten om een Valuta voor Veen projectplan te maken. Dit is momenteel in ontwikkeling.

Verkenningen Klei op Veen en pomgestuurde waterinfiltratie

De Vlist, Kaag, de Meije
In de Krimpenerwaard, nabij de rivier de Vlist, op een van de eilanden in de Kaag aan de noordelijke kant van Zuid-Holland en bij de rivier de Meije aan de grens tussen Zuid Holland en Utrecht zijn verschillende grondbezitters geïnteresseerd in Valuta voor Veen. Binnenkort worden deze locaties bezocht door de Natuur en Milieufederatie Zuid Holland om het potentieel van Valuta voor Veen te bespreken.

Studie
Eerder heeft Urgenda een globale inventarisatie uitgevoerd van alle Zuid-Hollandse veengebieden met een natuurdoelstelling waar Valuta voor Veen kan worden toegepast, deze werkt de NMZH nader uit. Uiteindelijk zal deze studie nieuwe projecten opleveren. De provincie Zuid Holland ziet de potentie van Valuta voor Veen en is bereid tot ondersteuning in diverse projecten.

Meer informatie? Neem contact op met