Duurzame landbouw en voedsel

Duurzame landbouw en voedsel

Bij een mooie en leefbare provincie Zuid-Holland hoort landbouw. Bijna 40% van het grondoppervlak van de provincie bestaat uit agrarisch gebied en een vitale landbouw is daarmee een factor van grote betekenis voor het landschap, de economie en de ecologie. De inzet van de Natuur en Milieufederatie is erop gericht dat boeren in Zuid-Holland werken met de natuur.

Binnen ons netwerk hebben we vooral te maken met die boeren die op zoek zijn naar een nieuwe manier van bedrijfsvoering, omdat zij niet verder mee willen gaan in het systeem van schaalvergroting, intensivering en lagere productprijzen ten koste van biodiversiteit. Een oplossing zien wij in natuurinclusieve landbouw.

Dat is landbouw die samenwerkt met en een herstellend effect heeft op biodiversiteit. Dat wil zeggen:

  • herstel bodemleven centraal
  • van monocultuur naar mengteelt
  • een drastische vermindering van externe inputs (kunstmest en pesticiden)
  • het zoveel mogelijk stimuleren van de lokale ecologie.

Met als resultaat: meer biodiversiteit, minder CO2-uitstoot, een aantrekkelijker landschap en een goede boterham voor de boer. Landbouw en natuur zijn voor ons onafscheidelijk met elkaar verbonden en dragen samen de toekomstige ontwikkeling van het landelijk gebied.

Voedsel
Voedsel is een onderwerp dat mensen verbindt. Het is een thema waar iedereen wel over mee kan praten en dat voor bijna iedereen belangrijk is. Voedsel, of duurzame voedselvoorziening, heeft een relatie met heel veel andere thema’s waarmee wij ons bij de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland bezig houden. Wij vinden dat een duurzame voedselvoorziening betekent dat:

  • voedselverspilling tot een minimum wordt beperkt;
  • zo min mogelijk transport van voedsel plaatsvindt;
  • reststromen en afvalstromen van voedsel worden hergebruikt;
  • voedsel met respect voor landschap en natuur wordt geproduceerd;
  • producenten een eerlijke prijs voor hun product krijgen.

Projecten Duurzame landbouw

Helaas, geen items gevonden.