Boer zoekt waardering

31 januari 2019

Boer zoekt waardering

Landschapspijn? Niet bij boerderij De Vierhuizen in Zoeterwoude. Dit biologisch boerenmelkveebedrijf doet veel op het gebied van natuur, landschap, milieu en energie. Boer Freek van Leeuwen wil nog een stap vérder in het verduurzamen van zijn bedrijf. En daarbij schuwt hij het experiment niet: hij wil u een stem geven in zijn bedrijfsvoering.

Freek van Leeuwen heeft een biologisch melkveebedrijf. Van driekwart van de melk wordt kaas gemaakt, die als Wilde Weide Kaas wordt verkocht. De verkoop vindt o.a. plaats via de eigen boerderijwinkel en de Ekoplaza. Agrarisch natuurbeheer is een andere belangrijke pijler onder het bedrijf.

Van Leeuwen is in hart en nieren biologisch boer, maar de reglementen van het bio-keurmerk zijn hem te star. “Begrijp me niet verkeerd, het bio-keurmerk is een van de bekendste keurmerken. Consumenten hebben er vertrouwen in. Maar het gaat wel om een keurmerk waarvan de richtlijnen niet meer passen bij de maatschappelijke wensen van deze tijd.”

Van Leeuwen gaat op zijn bedrijf veel verder als het gaat om een duurzame bedrijfsvoering. Of het nu gaat om energieproductie, agrarisch natuurbeheer of aanleg van groenstroken om vlinders te trekken, hij is er allemaal mee bezig. Hij kan die extra maatregelen niet vermarkten. Het bio-keurmerk gaat er niet over en hij kan aan zijn klanten niet uitleggen wat hij extra doet

Vanuit die gedachte is hij gaan nadenken over een andere strategie. Hij wil geen nieuw, strenger bio-keurmerk. De wensen van de samenleving veranderen voortdurend, een keurmerk loopt er altijd achteraan. Het project Proeftuin voor een Democratische landbouw komt uit die gedachtegang voort. “Ik zie een parlement met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties voor me die met mij in gesprek gaan over de bedrijfsvoering op ons bedrijf. Ik doe voorstellen en voer uit, vorm in feite de regering. Het parlement gaat niet op mijn stoel zitten – ik ben en blijf de ondernemer – maar kan wel voorstellen doen voor bepaalde natuur- en milieumaatregelen.”

Inmiddels is er tijdens drie bijeenkomsten met klanten, natuurvrijwilligers (IVN, KNNV, weidevogelwerkgroepen) en maatschappelijke organisaties (Vogelbescherming, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting het Groene Hart) over dit idee gesproken. De reacties zijn positief. De gesprekspartners waarderen de open houding van Freek van Leeuwen. Het vergt immers lef om buitenstaanders mee te laten kijken in je bedrijf. Een ‘democratische boerderij’ past ook in de tijdsgeest, waarin de consument transparantie verlangt en de maatschappelijke organisaties op zoek zijn naar nieuwe partners.

Het is allemaal nog niet uitgekristalliseerd. De komende tijd wordt nog gesproken met een aantal deskundigen. Vervolgens wordt een manifest opgesteld dat zal worden gepresenteerd in de Hooiberg op Kaasboerderij De Vierhuizen. U kunt ook meedenken door enquête de Groene Peiler in te vullen.

Meer informatie? Neem contact op met