Duurzame landbouw en voedsel

Duurzame landbouw en voedsel

Decennia van intensivering en schaalvergroting in de Nederlandse landbouw hebben geleid tot een sterk verminderde biodiversiteit in het landelijk gebied, een verslechterde leefomgeving en het achteruitgaan van de economische positie van de landbouwsector.  

Weidevogels dreigen te verdwijnen
Aan de basis van de achteruitgang van biodiversiteit in het boerenland ligt de spanning tussen productieverhoging en ecologische kwaliteit. Ooit waren de Zuid-Hollandse weilanden vol met bloemen, insecten en vogels. Door intensivering van de landbouw worden de weilanden eenvormig en arm aan natuur. De weidevogels, die ooit alom aanwezig waren in het boerenland, dreigen uit het landschap te verdwijnen.

Natuurinclusieve landbouw noodzakelijk
NMZH gelooft dat een verduurzaming van de landbouw kan zorgen voor een ommekeer. Een oplossing zien wij in natuurinclusieve landbouw. Dat is een duurzame, minder intensieve vorm van landbouw, waarbij in de bedrijfsvoering optimaal gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke omgeving en die bijdraagt aan een substantiële verbetering van de kwaliteit daarvan. Met als resultaat: meer biodiversiteit, minder CO2-uitstoot, een aantrekkelijker landschap en een goede boterham voor de boer. De Natuur en Milieufederatie streeft ernaar om met haar activiteiten en projecten de ontwikkeling van een natuurinclusieve landbouw in Zuid-Holland te stimuleren en ondersteunen.

Voedsel
Voedsel is een onderwerp dat mensen verbindt. Het is een thema waar iedereen wel over mee kan praten en dat voor bijna iedereen belangrijk is. Voedsel, of duurzame voedselvoorziening, heeft een relatie met heel veel andere thema’s waarmee wij ons bij de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland bezig houden. Wij vinden dat een duurzame voedselvoorziening betekent dat:

  • voedselverspilling tot een minimum wordt beperkt;
  • zo min mogelijk transport van voedsel plaatsvindt;
  • reststromen en afvalstromen van voedsel worden hergebruikt;
  • voedsel met respect voor landschap en natuur wordt geproduceerd;
  • producenten een eerlijke prijs voor hun product krijgen.

Projecten Duurzame landbouw

Helaas, geen items gevonden.