Teken nu de petitie voor een eerlijke vleesprijs

Teken nu de petitie voor een eerlijke vleesprijs

Consumenten betalen te weinig voor vlees. Dat zorgt voor meer klimaatschade, ontbossing, inbreuk op het welzijn van dieren, hoge zorgkosten en lage inkomens voor boeren. Een eerlijke, iets hogere prijs voor vlees draagt flink bij aan de oplossingen van deze problemen. True Animal Protein Price (TAPP) Coalitie is een petitie gestart voor een eerlijke vleesprijs. Deze groep van boeren, artsen, jongeren, voedingsorganisaties, milieu- en dierenwelzijnsorganisaties en diverse bedrijven voor het belang van een eerlijke beprijzing van vlees en zuivel. TAPP wordt in haar actie gesteund door prominente Nederlanders als chefkok Herman den Blijker, ‘foodie’ Miljuschka Witzenhausen en oud-minister Jan Terlouw. Én uiteraard door de Nederlandse natuur en milieufederaties. Scroll down en teken de petitie!

7 mei 2020

63% van de Nederlanders is voor een eerlijke en iets hogere vleesprijs, mits de opbrengsten van deze eerlijkere prijs benut worden om boeren te ondersteunen bij hun verduurzaming en verbetering van het dierenwelzijn. En dat groenten en fruit goedkoper gemaakt worden en de koopkracht van de lagere inkomensgroepen gecompenseerd wordt. De regering denkt positief over dit voornemen en stuurde een doorrekening over de positieve mogelijkheden van een eerlijke vleesprijs, subsidies voor groenten en fruit en compensaties voor boeren en lage inkomens op 22 april naar de Tweede Kamer.

T E K E N  N U  D E  P E T I T I E  V O O R  E E N  E E R L IJ K E  V L E E S P R IJ S

Effect op zorg, milieu, gezondheid en landbouw
Een eerlijke vleesprijs zal zorgen voor een afname van de CO2-uitstoot en is daarnaast volgens onderzoekers positief voor de economie èn consumenten. Netto gaan mensen met een laag tot middeninkomen er iets op vooruit. Iedereen die iets minder vlees eet en meer groente of vleesvervangers gaat er ook op vooruit. Consumenten zullen gezonder eten, waardoor hun gezondheid  naar verwachting beter wordt. Welvaartsziekten als diabetes, beroerte en dikke darmkanker zullen naar verwachting sterk afnemen. Verder zal dit voorstel zorgen voor een afname van veevoer en het aantal dieren dat geslacht wordt. Er wordt 18 miljoen kuub water mee bespaard.


Jij kan helpen
Om dit breed gedragen voorstel waar te maken is jouw steun nu nodig. Teken de petitie die de politiek oproept om de eerlijke vleesprijs snel door te voeren. Ondertekenen kan op www.eerlijkevleesprijs.nl.


Meer Informatie
Wil je weten waar de TAPP Coalitie voor staat, kijk dan op www.tappcoalitie.nl.

 

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Regisseur Duurzame landbouw en Voedseltransitie