NMZH wil krachten bundelen in Impactfonds

NMZH wil krachten bundelen in Impactfonds

Al bijna een halve eeuw werkt de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) aan de verduurzaming van onze samenleving – samen met burgers, ondernemers, het bedrijfsleven en overheden. Maar meer dan ooit staat de wereld (en daarmee ook Zuid-Holland) aan de vooravond van grote veranderingen. Denk aan de energietransitie, het omschakelen naar een circulaire economie, de verduurzaming van de Rotterdamse haven en het ontwikkelen van een robuuste natuur. Die missie kan alleen slagen als we de handen ineenslaan. Daarom heeft de NMZH het Impactfonds Mooi en Duurzaam Zuid-Holland opgericht, waarin we ons willen verbinden met publieke en private partners, om samen met hen de grote uitdagingen van onze tijd aan te pakken.

24 april 2020

De transities waar we voor staan, vereist dat alle stakeholders (overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties) samenwerken en met elkaar naar oplossingen zoeken. Nederland heeft zich gecommitteerd aan het Klimaatakkoord en naar verwachting zal Europese en nationale wet- en regelgeving de komende jaren grotere verplichtingen stellen aan de private sector. Daarbij groeit het besef dat het huidige economische model zijn houdbaarsdatum inmiddels heeft overschreden. Steeds meer bedrijven maken dan ook serieus werk van hun maatschappelijke taak en voelen zich medeverantwoordelijk voor het herstel van het evenwicht tussen economie en ecologie. Een uitstekende zaak! Met een aantal van deze organisaties heeft de NMZH al een goede relatie.

Impactfonds Mooi en Duurzaam Zuid-Holland
Voor het Impactfonds Mooi en Duurzaam Zuid-Holland zoekt de NMZH private en publieke partijen. Partners, die gebaat zijn bij een goed georganiseerde participatie ten behoeve van de verduurzaming van Zuid-Holland en het aanjagen, agenderen en oplossen van maatschappelijke opgaven. Samenwerking met nieuwe bedrijven zou de duurzaamheidsmissie een onmisbaar draagvlak bieden en daarbij de financiële druk op de NMZH verlichten. Dit is noodzakelijk, omdat de activiteiten van de NMZH niet voor honderd procent worden gefinancierd via opdrachten van partners. Dat zou ook niet kunnen. Immers, de natuur geeft zelf geen opdrachten.

De NMZH heeft veel te bieden
De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zoekt de steun van overheid en bedrijfsleven en heeft zelf ook veel te bieden. Als vertegenwoordiger van het Zuid-Hollandse natuur- en milieunetwerk van zo’n 300 organisaties (die lokale en interregionale belangen behartigen), kunnen wij direct 250.000 inwoners van Zuid-Holland bereiken. Deze organisaties zijn de haarvaten van de samenleving: zij weten wat er speelt en ze vertegenwoordigen veel relevante kennis en expertise. Eendracht maakt macht, ook hier. Heeft u interesse om deel te nemen aan het Impactfonds Mooi en Duurzaam Zuid-Holland? Neem dan contact met ons op via info@milieufederatie.nl.

Voor meer informatie neem je contact op met: