Zienswijze Zuid-Hollandse Omgevingsverordening

Zienswijze Zuid-Hollandse Omgevingsverordening

Zuid-Holland bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet. Daarvoor is de Provincie Zuid-Holland bezig om de Omgevingsverordening op orde te maken.

24 juni 2020

In deze verordening staan de regels voor de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving is alles wat je ziet, voelt en ruikt. Bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, sloten, rivieren, bossen, enzovoort.  In de verordening staat aangegeven wat daar wel en niet is toegestaan. Mag bijvoorbeeld op een bepaalde locatie een bedrijf worden uitgebreid of kan dat niet vanwege een nabijgelegen natuurgebied.   (bron: Provincie Zuid-Holland).

De NMZH, Vogelbescherming Nederland, het Zuid-Hollands Landschap en de Vereniging Natuurmonumenten behartigen de belangen ten aanzien van een gezonde leefomgeving en het behoud en ontwikkeling van natuur binnen de provincie. Wij waarderen het dan ook zeer dat wij in een vroeg stadium van de besluitvorming als partijen betrokken zijn en in de gelegenheid worden gesteld om inbreng te leveren ten behoeve van de definitieve besluitvorming.

Na het kritisch doornemen van de Omgevingsverordening hebben wij aanpassingen en aanbevelingen aan de Provincie overhandigd. Helaas blijkt dat onze opmerkingen niet zijn meegenomen in de definitieve versie van de Omgevingsverordening. Dit was voor ons een reden nogmaals te reageren.

Zienswijze ingediend

Een aantal regels zijn niet op juiste wijze overgenomen en een aantal zaken zijn over het hoofd gezien. In de zienswijze hebben we hier aandacht voor gevraagd.

Hierbij kun je denken aan de voorwaarde dat het vangen en doden van dieren ten behoeve van directe schadebestrijding pas plaats mag vinden nadat de, in het faunbeheerplan opgenomen passende en doeltreffende preventieve maatregelen, zijn ingezet. Ook het aanpassen van de begrenzing van twee gebieden hebben wij middels een plattegrond aangekaart.

Met deze zienswijze vragen we de Provincie onze aandachtspunten mee te nemen in het vaststellen van de definitieve Omgevingsverordening.

Zienswijze Ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverordening

bijlage_Kaart a. Bovenlanden

bijlage_Kaart b. Ruygeborg

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur