Nieuw initiatief ‘Boer&Buur met Natuur’ laat zien wat wél mogelijk is.

Nieuw initiatief ‘Boer&Buur met Natuur’ laat zien wat wél mogelijk is.

De Natuur en Milieufederaties en hun partners starten vandaag het initiatief ‘Boer&Buur met Natuur’. In elke provincie zullen twee samenwerkingen tussen boeren en hun omgeving van de grond komen. De organisaties vergroten hiermee de beweging van boeren die een omslag maken naar natuurinclusieve landbouw. “We brengen boeren en betrokken burgers dichter bij elkaar om duurzame voedselinitiatieven van onderop te realiseren. Wezenlijk natuurherstel en een goed perspectief voor boeren gaan daarin hand in hand”, vertelt Annie van de Pas, netwerkdirecteur van Natuur en Milieufederaties.

23 februari 2023

Boeren en burgers versnellen samen de transitie naar natuurinclusieve landbouw

In elke provincie besluiten de deelnemers zelf hoe de samenwerking eruit zal zien om onderling de ervaringen en goede voorbeelden te delen. In totaal worden er 24 coalities gerealiseerd met bijvoorbeeld boeren en buren die samen investeren of samen in actie komen voor hun leefomgeving. Dat zorgt onder meer voor nieuwe vormen van gemeenschapslandbouw en korte keten-projecten. ‘Boer&Buur met Natuur’ stimuleert, met de extra steun van de Nationale Postcodeloterij van 2 miljoen euro, deze groene boeren en actieve buren bij het versnellen van hun plannen en het wegnemen van belemmeringen.

“Alleen samen maken we de transitie naar een voedselsysteem met een positieve impact op milieu, leefomgeving, biodiversiteit en gezondheid. Ik geloof daarom in coalities van denkers, doeners en makers die vandaag werken aan ons voedselsysteem van morgen”, vertelt Geert van der Veer, grondlegger van onder andere Herenboeren, Caring Farmers en Aardpeer.

Toekomstbestendige landbouw
Van de Pas: “Veel boeren en burgers zijn al aan de slag of staan te trappelen om te starten. Met dit nieuwe initiatie dragen we actief bij aan oplossingen voor een toekomstbestendige landbouw. Met ‘Boer&Buur met Natuur’ denken we niet in problemen maar laten we zien wat er wél kan”.

Boer&Buur met Natuur in Zuid-Holland
Van maart tot en met juni gaan we in gesprek met de partners in de provincie om te inventariseren welke Boer&Buur-coalities kunnen ontstaan of ondersteuning nodig hebben om te versnellen. In Zuid-Holland werken we met boeren en burgers onder meer aan deze projecten rondom duurzame landbouw en voedsel: Democratische Landbouw, De Kortste Weg en het Living Lab Natuurinclusieve landbouw.

Tags:

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Mellanie Vellekoop

Mellanie Vellekoop

Regisseur Duurzame Landbouw & Voedsel