Living Lab Natuurinclusieve Landbouw

Living Lab Natuurinclusieve Landbouw

NMZH ontwikkelt een Living Lab Natuurinclusieve Landbouw. Hiermee kunnen we gemotiveerde boeren, collectieven van agrariërs, vrijwilligers en terreinbeherende organisaties in Zuid-Holland inspireren, stimuleren en ondersteunen met een gericht kennisprogramma.

Via de interactieve website Natuurlijkboeren delen we kennis, ervaring en succesvolle voorbeelden op het gebied van natuurinclusieve landbouw. We publiceren verhalen van boeren die natuurinclusief werken. Ook zijn relevante rapporten en artikelen, verslagen van bijeenkomsten en nieuwe bedrijfs- en verdienmodellen te vinden.

Zo helpt het Living Lab boeren in Zuid-Holland om de bedrijfsvoering zo in te richten dat deze bijdraagt aan een rijke biodiversiteit en een goede boterham.

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Mellanie Vellekoop

Mellanie Vellekoop

Regisseur Duurzame Landbouw & Voedsel