Meer feiten op tafel op weg naar toekomstig luchthavenbesluit RTHA

Meer feiten op tafel op weg naar toekomstig luchthavenbesluit RTHA

In het participatietraject voor het nieuwe Luchthavenbesluit (LHB) van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) wordt gewerkt aan het onderzoeken en beantwoorden van alle ingediende vragen die van toepassing zijn op het nieuwe LHB. Dit is de fase die Joint Fact Finding wordt genoemd. Dit geldt ook voor de vragen over de invloed van de luchthaven op de natuur die de NMZH heeft ingediend.

15 juni 2021

De NMZH heeft zitting in de begeleidingscommissie van het participatietraject, meer hierover kunt u lezen op: gezamenlijk op weg naar een luchthavenbesluit.

Er hebben diverse overleggen plaatsgevonden om te komen tot de juiste invulling van het feitenonderzoek en afstemming met de diverse partijen. Daarbij kwam onder andere naar voren dat de natuurorganisaties zich zorgen maken over de verstoring bij de Ackerdijkse Plassen, dit punt is ook aangedragen in de zienswijze op de Wet natuurbeheer. 

Graag beschermen we de kwetsbare natuur in onder meer de Ackerdijkse plassen en de Vlietlanden bij Vlaardingen, omdat dit belangrijke broed- en foerageergebieden voor weidevogels zijn.

Boven natuurgebied Ackerdijkse plassen zou regelmatig verstoring optreden door klein vliegverkeer; traumahelikopters en sportvliegtuigen. Uit nader onderzoek blijkt echter dat dit niet het geval is. De Ackerdijkse plassen staan op de kaart als ‘area to be avoided’. Wel kan het incidenteel voorkomen dat het zuidelijk deel van de Ackerdijkse plassen kort overvlogen worden, maar dit is zeker niet structureel.

In totaal zijn 200 vragen ingediend die worden meegenomen in het uiteindelijke voorkeursscenario voor de toekomstige exploitatie van de luchthaven. De antwoorden op deze vragen worden momenteel verzameld (fact finding) en verder afgestemd met de begeleidingsgroep.

Na de zomer zal er worden overgegaan naar de volgende fase: Waardecreatie. In de fase van waardecreatie bedenken en definiëren we mogelijke onderdelen van een voorkeursscenario. Pas bij de fase van waarde verdelen, ontstaat vanuit de opties een scenario.

Meer lezen over het traject om te komen tot een nieuw luchthavenbesluit? Kijk eens op: www.luchthavenbesluit.nl.

 

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur