Gezamenlijk op weg naar een Luchthavenbesluit

15 februari 2021

In het traject ‘Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport’ zijn de eerste stappen gezet om het proces van participatie met alle belanghebbenden, waaronder de NMZH,  in de regio te starten. De oriëntatiefase is achter de rug. Nu wordt begonnen met het intensief informeren en betrekken van deelnemers in het traject. De eerste bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden.

De partijen spreken in het traject met elkaar over het toekomstig gebruik van de luchthaven en het vliegverkeer in de regio. Er wordt toegewerkt naar een voorkeurscenario, waarin de belangen van alle partijen terugkomen. Het streven is om dit scenario aan het einde van dit jaar af te ronden. Het zal de basis vormen voor onderzoeken, zoals een Milieueffectenrapportage, die onderbouwing moeten geven voor de aanvraag van een Luchthavenbesluit door Rotterdam The Hague Airport (RTHA) bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het Luchthavenbesluit is een wettelijke vergunning, noodzakelijk voor de luchthavenexploitatie. In het besluit staan onder andere bepalingen over de openingstijden van de luchthaven, de omvang van het vliegverkeer en de normering voor geluidsbelasting.

Werken aan voorkeurscenario
Het participatietraject dat nu wordt doorlopen is op deze manier voor alle partijen een nieuw fenomeen. De participatie om tot een voorkeurscenario te komen is bedoeld om belangrijke onderwerpen, zoals ruimte, werkgelegenheid, logistiek, bedrijven in de buurt en innovatie aandacht te geven. In de afgelopen maanden zijn vele gesprekken gevoerd met betrokkenen om hun belangen in kaart te brengen. Deze zijn vertaald naar een concreet plan van aanpak waarbij alle belangen gelijkwaardig aan tafel zitten.

De NMZH heeft de belangen van het ecosysteem (mens, dier en natuur) en het verminderen van de impact erop van het vliegverkeer bepleit, en het belang van verduurzaming van alle business processen van RTHA daarbij onderstreept. Actief deelnemen in de dialoog met oog voor de kwaliteit van de leefomgeving en de belangen van alle betrokkenen is volgens Nienke Schuil -Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur- essentieel:  “Het ontbreekt nog aan een gemeenschappelijke visie over de ontwikkeling van de luchthaven”.

Onafhankelijke procesbegeleiding
RTHA, initiatiefnemer van het participatietraject, heeft besloten om de begeleiding van het proces om tot een voorkeursscenario te komen uit te besteden aan WesselinkVanZijst en VIRIDIS Business Advisory. Zij waarborgen de onafhankelijke procesbegeleiding van het traject. RTHA is zelf deelnemer in het traject.

De gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Schiedam, de Provincie Zuid Holland en het Ministerie van I&W onderschrijven het belang van goede participatie en dragen bij aan de bekostiging van het onafhankelijk projectteam.

De website is live
Voor het participatietraject is een eigen website ontworpen: www.luchthavenbesluit.nl. Op de website leest u alle informatie over het traject, het laatste nieuws, relevante documenten en veelgestelde vragen. Ook kunt u hier in contact komen met de betrokkenen.

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur