Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Nieuws

Nieuws

Hieronder leest u het Zuid-Hollandse natuur- en milieunieuws en de groene activiteiten die in onze provincie georganiseerd worden. Wilt u persoonlijk op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief .

Nieuwsoverzicht
A4 Midden-Delfland A13/A16 Bijen Binnenvaart Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CCS Circulair CO2 CO2 Smart Grid Eerlijk over vliegen Energieakkoord Energietransitie EU Faunabeheer Fracking Gaswinning Groenblauwe Leefomgeving Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Industrie Intensieve veehouderij Klimaatakkoord Knobbelzwaan Kustbebouwing Lelystad Lichtvervuiling Luchtkwaliteit Luchtvaart Mainport Rotterdam MER Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij natuurbeheer Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet PAS Pesticiden Plastic Pluk van de Pettefletprijs Provinciale Staten Ree Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport RTHA Schaliegas Schiphol smienten Statiegeld Stook je Rijk Tijdelijke natuur Vacature Verkiezingen Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Vliegveld Waterbeheer Waterstof Weidoptie Weilanden Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
21 februari 2019Tijdelijke Natuur biedt kansen voor biodiversiteit én voor terreineigenaren

Met het concept van Tijdelijke Natuur wordt vooraf toestemming gegeven om beschermde plant- en diersoorten van braakliggende...

21 februari 2019De winnaars van de fotowedstrijd zijn bekend

Na onze oproep voor de Boerenlandschap fotowedstrijd kregen we ruim 65 prachtige foto’s. De winnaars zijn op 20 februari in het zonnetje gezet.
We ontvingen foto’s van landschap vergezichten; solodieren; groepjes dieren en de mens in de natuur. Nu was het zaak om uit dit rijke aanbod een top-10 samen te stellen en uiteindelijk één winnaar te kiezen.

15 februari 2019Geslaagd symposium Meer rendement door Biodiversiteit

Het symposium van 12 februari 2019 is een geslaagde bijeenkomst geworden waar ruim 70 geïnteresseerde aan deelnamen. Naast de inhoudelijke interessante en inspirerende presentaties is er ook ruimte gemaakt voor een plenaire discussie om de kansen te exploreren die er liggen rondom de verduurzaming van de glastuinbouwteelten en de ketens waar deze deel van uitmaken.

14 februari 2019Debat over de effecten van het vliegverkeer van en naar Schiphol

U bent van harte uitgenodigd voor een debat over de effecten van het intensieve vliegverkeer van en naar Schiphol voor het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland. Centraal staat de noodzaak van gericht beleid van het provinciaal bestuur van Zuid Holland om de aantasting van leefomgeving in dit deel van provincie een halt toe te roepen.

12 februari 2019Toestemming om alle vogels op luchthaven Rotterdam te mogen doden gaat veel te ver

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) maakt samen met vijf andere natuurorganisaties* bezwaar tegen een ontheffing die is afgegeven aan Rotterdam The Hague Airport (RTHA) voor het vangen en doden van vogels op het terrein van de luchthaven.

05 februari 2019Blog: Nieuw perspectief voor weidevogels in Zuid-Holland

De afgelopen decennia zijn in Zuid-Holland de kievit, grutto, scholekster en tureluur in alle weidevogelgebieden sterk achteruit gegaan. Voor de akkervogels in Zuid-Holland is het beeld niet anders. Een negatieve trend die nog steeds doorzet en steeds zichtbaarder wordt in het landschap. De weidevogels in de natuurreservaten weten zich enigszins te handhaven maar in het boerenland is de achteruitgang fors. Met alle inspanningen die door velen zijn geleverd hebben wij deze terugloop niet kunnen keren.

05 februari 2019Valuta voor Veen in Zuid-Holland en ambitieverklaring Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling

In grote delen van Nederland zijn veenweidegebieden ontwaterd om deze geschikt te maken voor agrarisch gebruik. Veen dat aan de buitenlucht blootstaat verbrandt langzaam (oxidatie). Ook treedt er krimp en inklinking op. Hierdoor komt het maaiveld steeds dieper te liggen. Om deze gebieden toch geschikt te houden voor agrarisch gebruik moet het grondwaterpeil steeds verder omlaag worden gebracht.

31 januari 2019Boer zoekt waardering

Landschapspijn? Niet bij boerderij De Vierhuizen in Zoeterwoude. Dit biologisch boerenmelkveebedrijf doet veel op het gebied van natuur, landschap, milieu en energie. Boer Freek van Leeuwen wil nog een stap vérder in het verduurzamen van zijn bedrijf. En daarbij schuwt hij het experiment niet: hij wil u een stem geven in zijn bedrijfsvoering.

30 januari 2019Brengen milieuregels de traumaheli in de problemen?

Op 29 januari 2019 hielden regionale luchthavens en de organisaties achter de trauma- en politiehelikopter in de Tweede Kamer een pleidooi voor meer ruimte voor de luchtvaart omdat door het bereiken van de milieuplafonds de inzet van het maatschappelijke helikopterverkeer in gevaar zou komen. Diverse media besteedden hier uitvoerig aandacht aan. Maar is het nu werkelijk zo dat de traumahelikopters straks niet altijd meer kunnen vliegen en is het toestaan van groei van de luchtvaart hier een oplossing voor?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media