Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Nieuws

Nieuws

Hieronder leest u het Zuid-Hollandse natuur- en milieunieuws en de groene activiteiten die in onze provincie georganiseerd worden. Wilt u persoonlijk op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief .

Nieuwsoverzicht
A4 Midden-Delfland A13/A16 Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CO2 Smart Grid Energieakkoord Faunabeheer Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Intensieve veehouderij Kustbebouwing Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet Pluk van de Pettefletprijs Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport Schaliegas smienten Stook je Rijk Tijdelijke natuur Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Weidoptie Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
22 november 2017Gezamenlijke aanpak voor herstel biodiversiteit platteland

Een groep van 18 leiders uit de land- en tuinbouw, retail, agroindustrie, wetenschap en natuur- en milieuorganisaties heeft de handen ineen geslagen. Samen zullen zij een Deltaplan biodiversiteitsherstel voor de groene ruimte van Nederland uitwerken. Dit plan moet voor de zomer 2018 gereed zijn. Deze afspraak is vastgelegd in de ‘verklaring van Driebergen’. Partijen zullen deze verklaring aanbieden aan minister Schouten.

22 november 2017Het gaat goed met de natuur! Of…. iets minder slecht?

Onlangs bracht het IPO, het samenwerkingsverband van de provincies, haar derde voortgangsrapportage natuur naar buiten. Met een bijbehorend ronkend nieuwsbericht gaf het IPO (de provincies zelf dus) aan dat de provincies goed bezig zijn als het om natuur gaat. De provincies liggen volgens de berichtgeving ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De daling van de gemiddelde natuurkwaliteit, die sinds 1994 is ingezet, is inmiddels gestopt en in sommige gebieden neemt de kwaliteit zelfs licht toe.

21 november 2017Green Deal Voedselbossen aanstaande donderdag ondertekend

Op 23 november tekenen de Natuur en Milieufederaties samen met 20 andere deelnemende partijen in het provinciehuis Lelystad de Green Deal Voedselbossen. Hiermee maken de betrokkenen hun intenties voor verdere ontwikkeling van de voedselbosbouw in Nederland officieel.

16 november 2017Wij horen graag uw mening over NP Hollandse Duinen

Vorig jaar werd Nationaal Park Hollandse Duinen door het Nederlands publiek gekozen als een van de drie mooiste natuurgebieden van Nederland. De komende jaren wordt het Nationaal Park in binnen- en buitenland gepromoot als icoon van de Nederlandse natuur. Ook krijgt het park ondersteuning in de vorm van kennis en kunde bij het ontwikkelen van alle plannen voor natuurontwikkeling en kwaliteitsverbetering.

15 november 2017Papieren werkelijkheid

Gisteren gaven diverse wetenschappers in de media aan dat de natuur onvoldoende beschermd is tegen een teveel aan ammoniak. Om te voorkomen dat er te veel stikstof, dat voortkomt uit ammoniak, op de natuur neerslaat, werd een aantal jaar geleden de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ingevoerd. Het idee hierachter is dat maatregelen om de stikstofdepositie terug te dringen bijdragen aan de kwaliteit van de natuur én dat een deel van de milieuwinst die dit oplevert weer gebruikt mag worden voor economische activiteiten. Goed voor de natuur, goed voor de economie dus iedereen blij, zou je denken.

08 november 2017Provinciale Staten Zuid-Holland laten smienten toch schieten

Op woensdag 8 november bleek er geen meerderheid in Provinciale Staten Zuid-Holland te zijn die zich schaarde achter een motie om niet akkoord te gaan met het faunabeheerplan smient waarin wordt voorgesteld om jaarlijks maximaal 6500 smienten af te schieten. Een brief van 28 natuurorganisaties en oproepen van meer dan 10.000 burgers bleken niet voldoende te zijn om de Statenleden te overtuigen zich tegen het afschotplan uit te spreken. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is hier erg teleurgesteld over en vreest dat het afschot de toekomst van de smient in gevaar brengt.

07 november 2017Genomineerden Stookjerijk-Trofee 2017 bekend!

Elk jaar wordt tijdens het Stookjerijk Event de Stookjerijk Trofee voor de groenste prestatieafspraken voor gemeenten uitgereikt. Voor de Trofee worden prestatieafspraken van de G4- en G32- gemeenten vergeleken op korte en lange termijn ambities, huurdersparticipatie, monitoring en overige duurzame maatregelen.

06 november 2017Massaal protest tegen plan om smient in Zuid-Holland af te schieten

Er is massaal gehoor gegeven aan de oproep van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland om de leden van Provinciale Staten Zuid-Holland te vragen het afschot van 6.500 smienten te voorkomen. Ruim 2.500 personen verstuurden dit weekend een protestmail met de boodschap “Laat de smient niet schieten”. Eerder stuurden 28 natuurorganisaties al een brief aan de politici met het verzoek niet in te stemmen met het afschotplan. “Een duidelijk signaal dat de politiek niet kan negeren”, aldus Susanne Kuijpers van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland.

02 november 2017Laat de smient niet schieten!

Op 1 november 2017 zouden de leden van Provinciale Staten Zuid-Holland spreken over het faunabeheerplan smient. Daarin is opgenomen dat er jaarlijks in Zuid-Holland maximaal 6500 smienten zullen worden afgeschoten om schade aan de landbouw tegen te gaan. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is het daar niet mee eens en heeft daarom samen met 27 andere natuurorganisaties de Statenleden opgeroepen om geen goedkeuring te geven aan het plan.

Pagina 1 van 9012345102030»
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Volg ons via social media