Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Nieuws

Nieuws

Hieronder leest u het Zuid-Hollandse natuur- en milieunieuws en de groene activiteiten die in onze provincie georganiseerd worden. Wilt u persoonlijk op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief .

Nieuwsoverzicht
A4 Midden-Delfland A13/A16 Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CO2 Smart Grid Energieakkoord Faunabeheer Groenblauwe Leefomgeving Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Intensieve veehouderij Kustbebouwing Lelystad MER Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet Pluk van de Pettefletprijs Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport Schaliegas Schiphol smienten Stook je Rijk Tijdelijke natuur Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Weidoptie Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
19 april 2018Gezamenlijke oproep: Kabinet, kijk niet alleen naar geluidsoverlast, maar neem het milieu volledig mee in uitbreidingsplannen luchtvaart

Milieu-impact slechts beperkt meegewogen in beslissing over luchtvaart De berekening van de klimaatschade door toekomstig vliegveld Lelystad...

19 april 2018Resultaten Groene Peiler ‘Groenblauwe leefomgeving Zuid-Holland’

Op dit moment werkt de provincie Zuid-Holland samen met haar partners aan het opstellen van een nieuwe provinciale visie op de groenblauwe leefomgeving. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland helpt de provincie hierbij door inbreng voor de visie op te halen vanuit het Zuid-Hollandse netwerk van natuur-, milieu- en landschapsorganisaties. Dit gebeurde o.a. via de Groene Peiler, een digitale enquête, die vanaf eind maart gehouden werd. De enquête werd in totaal door 124 respondenten ingevuld.

18 april 2018Tweede zitting bij Raad van State over Blankenburgtunnel

Op 26 april 2018 vindt bij de Raad van State voor de tweede keer een zitting plaats over het Tracébesluit voor de Blankenburgtunnel. Dit keer gaat de zitting over de wijzigingen in het Tracébesluit die de minister van Infrastructuur & Waterstaat in het najaar van 2017 doorvoerde.

12 april 2018NMZH teleurgesteld over uitspraak Raad van State winterganzen

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is teleurgesteld over de uitspraak die de Raad van State op 11 april deed over het hoger beroep met betrekking tot het afschot van winterganzen in Zuid-Holland. De hoogste bestuursrechter ging niet mee in het betoog van de NMZH dat de dreiging van schade onvoldoende was onderbouwd, het gebruik van lokganzen ten onrechte werd toegestaan terwijl het doel van de ontheffing is om ganzen te verjagen en dat er ten onrechte geen limieten zijn gesteld aan het maximale aantal te schieten ganzen.

11 april 2018Zorgelijke achteruitgang vlinders Zuid-Holland

De Nederlandse dagvlinders zijn sinds 1992 met 40% achteruitgegaan. En in Zuid-Holland is deze achteruitgang zelfs nog groter, namelijk 63%. Dit blijkt ui het rapport ‘Vlinderstand 2018’ van de Vlinderstichting. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) vindt dit een zorgelijke situatie die de noodzaak van het beschermen en herstellen van biodiversiteit in een drukke provincie als Zuid-Holland nog groter maakt.

30 maart 2018Blog: Klimaatakkoord en Groningen = Wiebes

Op 28 maart lanceerde een groot aantal organisaties, waaronder milieuorganisaties, het manifest om een forse versnelling in de verduurzaming van gebouwen te realiseren. Door extra rendementseisen te stellen aan nieuw te installeren verwarmingsinstallaties willen zij dat o.a. bereiken. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2021 mono cv-ketels niet meer gekocht kunnen worden. Er zijn voldoende alternatieven beschikbaar met betere rendementen en duurzaamheidsprestaties om dit nu goed te kunnen regelen.

30 maart 2018Eerlijk over vliegen

Op 23 maart is de campagne ’Eerlijk Over Vliegen’ gestart. Een campagne van de 12 provinciale Milieufederaties en Natuur & Milieu in samenwerking met tientallen lokale bewonersgroepen. We willen met deze campagne bereiken dat de klimaat en gezondheidsschade van de luchtvaart wordt verminderd. Door eerlijke en transparante informatie te leveren voor de besluitvorming over de toekomst van de luchtvaart.

28 maart 2018Tijdelijke natuur biedt kansen voor nieuwe gemeentebesturen

Eén van de makkelijkste manieren voor gemeenten om een concrete bijdrage aan biodiversiteit te leveren is het realiseren van tijdelijke natuur op braakliggende terreinen. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland roept de nieuwe gemeentebesturen die na de verkiezingen geïnstalleerd zijn dan ook op om deze kans te verzilveren en een plek te geven in het beleid. Door in te zetten op tijdelijke natuur kan in theorie ruim 4.500 hectare extra natuurgebied in Zuid-Holland worden gerealiseerd. Met tijdelijke natuur kunnen bovendien zelfs kosten bespaard worden.

22 maart 2018Digitaal meedenken over de groenblauwe leefomgeving

Hoe kunnen we de achteruitgang van de biodiversiteit in Zuid-Holland stoppen? Hoe kunnen economie en natuur dichter bij elkaar worden gebracht? En hoe kan de groenblauwe leefomgeving het beste bijdragen aan de gezondheid van de inwoners van Zuid-Holland? Graag horen wij uw mening en ideeën over deze en andere belangrijke kwesties!

Pagina 1 van 9512345102030»
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media