Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Tijdelijke natuur

Tijdelijke natuur

De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland helpt u graag om op een succesvolle wijze tijdelijke natuur te realiseren. Wij werken hierbij samen met het Zuid-Hollands Landschap en Regelink Ecologie & Landschap.

Waarom tijdelijke natuur?

Verspreid over Nederland liggen tienduizenden hectares grond in afwachting op definitieve inrichting braak. Veelal blijven deze gebieden aan de rand van woonwijken en bedrijventerreinen er jarenlang desolaat en verlaten bij liggen. Dat hoeft natuurlijk niet! Met tijdelijke en toegankelijke natuur op deze braakliggende terreinen kan een geweldige impuls gegeven worden aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

Zekerheid vooraf

Tijdelijke natuur is natuur die ontstaat op bijvoorbeeld braakliggende landbouwgebieden, opgespoten haven- en industrieterreinen en woningbouwgebieden voordat de eindbestemming is gerealiseerd. Bij tijdelijke natuur heeft de terreineigenaar vooraf toestemming gekregen om in het kader van de Flora- en Faunawet beschermde soorten te verwijderen op het moment dat het gebied zijn uiteindelijke bestemming krijgt. Tijdelijke natuur op braakliggende woningbouwlocaties en bedrijventerreinen heeft voordelen voor de bewoners, de natuur, maar ook voor de terreineigenaar.

Rugstreeppad (Foto: Rudmer Zwerver)

Foto: Rudmer Zwerver

Voordelen voor mens en natuur

De terreinen die geschikt zijn voor tijdelijke natuur liggen vaak dicht bij woonwijken. Tijdelijke natuur is een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. De omwonenden en recreanten kunnen genieten van nieuwe natuur bij hen om de hoek en meehelpen bij de inrichting, het beheer of de monitoring van de tijdelijke natuur. Vroeger waren er in Nederland volop mogelijkheden om rond te zwerven door weilanden en stukjes natuur of plekjes die geen duidelijke bestemming leken te hebben. Die behoefte bestaat nog steeds, zeker bij kinderen en in de buurt van dorpen en steden. Tijdelijke natuur kan in die behoefte voorzien. Reeds gerealiseerde tijdelijke natuur laat ook zien dat de natuur profiteert: pioniervegetatie, rugstreeppadden, kneutjes en oeverzwaluwen weten hun weg naar de gebieden inmiddels te vinden. Verrassend is ook dat weidevogels als gele kwikstaart, watersnip en tureluur en ruigtevogels als blauwborst, sprinkhaanzanger en bosrietzanger profiteren van de tijdelijke natuur.

Inspirerende voorbeelden

Op verschillende locaties zijn al mooie voorbeelden van tijdelijke natuur te zien. Klik op een link voor meer informatie.

Ook aan de slag?

Wij helpen u met onze partners graag bij het verkennen van de mogelijkheden voor tijdelijke natuur in uw gemeente en het realiseren hiervan met participatie van omwonenden. Wilt u meer weten wat wij voor u kunnen betekenen en hoe wij samen met u aan de slag kunnen? Bekijk dan hieronder de online brochure. De menukaart geeft een overzicht van het aanbod van onze diensten en producten. U kunt ook een papieren brochure aanvragen bij ons secretariaat.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Susanne Kuijpers beantwoordt ze graag.

 

Animatie tijdelijke natuur
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Volg ons via social media