Aan de slag met Tijdelijke Natuur

12 december 2018

Aan de slag met Tijdelijke Natuur

Bij Tijdelijke Natuur wordt vooraf toestemming gegeven om beschermde diersoorten van een braakliggend terrein te mogen verwijderen onder de voorwaarde dat de natuur voorafgaand daaraan ten minste een jaar haar gang heeft mogen gaan. Dat neemt het risico op vertraging en onverwachte procedures weg voor terreineigenaren en de natuur profiteert doordat met name pioniersoorten zich op het terrein hebben kunnen vestigen en verder verspreiden. Inmiddels hebben steeds meer terreineigenaren ervaring opgedaan met Tijdelijke Natuur en zij zijn hier enthousiast over.  Wij laten je graag een aantal geslaagde voorbeelden zien.

Zoetermeer
Stadsecoloog Hendrik Baas geeft ons een rondleiding door de Tijdelijke Natuur in Kwadrant Zoetermeer.

 

Heineken Zoeterwoude
Jan Kempers, programmamanager Duurzame Ontwikkeling, vertelt over de Tijdelijke Natuur op het terrein van Heineken in Zoeterwoude. 

 

Haven Rotterdam
Jan Putters van het Havenbedrijf Rotterdam vertelt waarom zij gekozen hebben voor Tijdelijke Natuur in het havengebied.

 

Schieveen
Met de skyline van Rotterdam op de achtergrond ligt de Tijdelijke Natuur in de polder Schieveen op een bijzondere plek. Deze foto impressie heeft een indruk van het gebied.

 

Westpoort Amsterdam
In de Amsterdamse Haven is Tijdelijke Natuur gerealiseerd en inmiddels ook weer verwijderd om plaats te maken voor de definitieve invulling van het terrein. Deze factsheet brengt in beeld welke soorten zich in de Tijdelijke Natuur gevestigd hebben.
TN Westpoort Amsterdam

 

 

Eeserwold
In de Tijdelijke Natuur in het Overijsselse Eeserwold is uitvoerig onderzoek gedaan naar de flora en fauna. Zelfs bijzondere soorten als de otter zijn hier waargenomen! Deze factsheet brengt de natuurontwikkeling in Eeserwold in beeld.

 

Ook aan de slag met Tijdelijke Natuur?
Er liggen nog veel onbenutte kansen voor de inzet van braakliggende terreinen voor Tijdelijke Natuur. Wil je hiermee aan de slag? De NMZH denkt graag met je mee. Kijk voor meer informatie op onze themapagina over Tijdelijke Natuur.