Inspirerende voorbeelden tijdelijke natuur

13 september 2018

Inspirerende voorbeelden tijdelijke natuur

Door braakliggende terreinen in te zetten voor natuur kan een grote impuls gegeven worden aan de biodiversiteit. Op deze manier kan in theorie ruim 4.500 hectare extra natuurgebied in Zuid-Holland worden gerealiseerd. Met tijdelijke natuur kunnen terreineigenaren zelfs kosten besparen. In Zuid-Holland zijn inmiddels negen tijdelijke natuurgebieden gerealiseerd. Om de resultaten hiervan en de ervaringen van de terreineigenaren inzichtelijk te maken, werkt de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland deze inspirerende voorbeelden uit in de vorm van filmpjes, interviews, fotoreportages etc.

De eerste inspirerende voorbeelden staan inmiddels in de database op de website www.tijdelijkenatuur.nl In de komende maanden zullen meer inspirerende voorbeelden toegevoegd gaan worden.

Voordelen tijdelijke natuur

Het concept van tijdelijke natuur bestaat uit het vooraf toestemming geven voor het verwijderen van beschermde soorten op braakliggende terreinen waar gebouwd gaat worden onder de voorwaarde dat de natuur hier minimaal een jaar haar gang heeft mogen gaan. Dit soort terreinen zijn erg aantrekkelijk voor veel soorten dieren en planten, maar deze worden vaak actief geweerd omdat ze de start van bouwplannen kunnen vertragen als zich ook soorten met een beschermde status vestigen. Met tijdelijke natuur wordt dat risico weggenomen doordat vooraf een ontheffing verkregen kan worden of gewerkt kan worden onder een gedragscode. Zo biedt tijdelijke natuur zekerheid vooraf, is er geen intensief natuurwerend beheer meer nodig en kan de biodiversiteit profiteren.

Meer weten over tijdelijke natuur?

Meer informatie over tijdelijke natuur is te vinden op onze webpagina over tijdelijke natuur en op www.tijdelijkenatuur.nl Overweegt u om zelf aan de slag te gaan met tijdelijke natuur of wilt u de mogelijkheden verkennen? Neem dan contact met u op, want wij adviseren u graag.