MIRT onderzoek bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

A4 Midden-Delfland

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam en Den Haag werkten in 2016 en 2017 aan het MIRT onderzoek bereikbaarheid Rotterdam Den Haag. MIRT staat voor meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport. Het MIRT bevat ruimtelijke programma’s en projecten voor alle regio’s in Nederland.

Het MIRT onderzoek bereikbaarheid Rotterdam Den Haag richtte zich op bereikbaarheidsknelpunten op de lange termijn (na 2028). Er werd gewerkt volgens de nieuwe aanpak van de bereikbaarheidsopgave.

De nieuwe aanpak betekent dat bereikbaarheidsopgaven waar relevant worden opgepakt in samenhang met andere ruimtelijke opgaven in het gebied (zoeken naar meekoppelkansen), dat breed wordt gekeken naar mogelijke oplossingen (niet alleen naar infrastructuur) en dat Rijk, regio en bedrijfsleven hierbij optrekken in een gelijkwaardige samenwerking.

De NMZH werkte mee aan dit onderzoek door invulling te geven aan de opgaven en bouwstenen voor mogelijke oplossingen op het gebied van leefomgevingskwaliteit. Het belang van het landschap voor de regio heeft hierbij speciale aandacht. Ook heeft de NMZH deze bouwstenen ter consultatie voorgelegd aan haar netwerk.

Resultaten bieden kansen
De NMZH is blij met de resultaten van het MIRT onderzoek en vindt het positief dat hier echt integraal naar gekeken is en bereikbaarheid niet als doel op zich, maar als een middel is beschouwd. Daardoor zijn het belang van een goede leefkwaliteit en kwalitatief hoogwaardige en ecologisch veerkrachtige landschappen tussen de steden duidelijk terug te vinden in de conclusies van het onderzoek.

Meer informatie over de resultaten van het onderzoek is hier te vinden. https://milieufederatie.nl/nieuws/resultaten-mirt-onderzoek-bereikbaarheid-rotterdam-den-haag-bieden-kansen/

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Regisseur Duurzame landbouw en Voedseltransitie