Uitspraak over Ree: Beroep ongegrond verklaard

Uitspraak over Ree: Beroep ongegrond verklaard

De recente uitspraak van de rechtbank over het beroep tegen de ontheffing voor het uitvoeren van populatiebeheer van de ree heeft geleid tot gemengde reacties. In februari 2023 vond de rechtszitting plaats en nu is de uitspraak van de rechtbank bekend: het beroep is ongegrond verklaard, wat betekent dat de Wnb-ontheffing in stand blijft.

31 mei 2023

Eerder in 2021 hebben wij, samen met diverse natuurorganisaties uit onze achterban, een gezamenlijk beroep ingediend tegen de ontheffing voor het uitvoeren van populatiebeheer van de ree.

De rechtbank heeft na een zorgvuldige behandeling van de zaak geconcludeerd dat het beroep ongegrond is. Dit betekent dat de ontheffing voor het uitvoeren van populatiebeheer van de ree van kracht blijft. Deze uitspraak heeft gevolgen voor het faunabeheer in de regio en roept vragen op over de manier waarop populatiebeheer wordt uitgevoerd en de belangen van natuur en samenleving worden afgewogen.

Wij zullen ons nu verder verdiepen in de motivatie achter deze conclusie. Op basis hiervan zullen wij nagaan of wij wel of niet in hoger beroep zullen gaan tegen de uitspraak van de rechtbank.

Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur