De NMZH pleit voor beter faunabeheer voor de ree en de bever

De NMZH pleit voor beter faunabeheer voor de ree en de bever

Dieren die in het wild in onze directe omgeving leven, zijn kwetsbaar en hebben onze bescherming nodig. Soms staat het ‘succes’ van een diersoort op gespannen voet met andere belangen in een gebied. Voor de bever en de ree in Zuid-Holland spant het er nu om. De ontheffingen die zijn afgegeven geven de Faunabeheereenheid op grootschalig niveau vrij spel, waar wij onze vraagtekens bij zetten. Om deze dieren beter te beschermen, nemen de natuurorganisaties juridische stappen.

14 april 2021

De bever niet alleen een gevaar voor de waterveiligheid
Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Zuid-Hollands Landschap en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland hebben bezwaar aangetekend tegen de ruime ontheffing die is afgegeven voor het verstoren en vangen van bevers en het vernielen en beschadigen van beverburchten. Zij pleiten voor maatwerk om de ontheffing specifieker te maken en in te zetten op monitoring van de beverpopulatie, preventief beleid en afstemming met de terreineigenaar voordat acties worden ondernomen die nodig zijn in het kader van de openbare (water)veiligheid. Daarnaast verzoeken zij nadrukkelijk om een faunabeheersplan voor de bever op te stellen.

Lees de inhoud van het bezwaar hier.

Ree als bedreiging voor gewas en gevaar in het verkeer?
Voor de ree bundelen 15 organisaties hun krachten om in beroep te gaan, omdat niets met de eerder ingediende zienswijze is gedaan. Er zijn voldoende alternatieven voor afschot waarmee de verkeersveiligheid kan worden vergroot, zonder dat hiervoor 5% van de reeënpopulatie moet worden gedood. Ook vinden de organisaties dat de schadedreiging voor gewassen onvoldoende is onderbouwd en dat het onzin is dat reeën ook in gebieden waar ruimte is voor groei van de populatie morgen worden afgeschoten.

Lees de inhoud van het beroep hier.

Tags:

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur