Tweede indien termijn voor subsidieregeling Natuur in de stad loopt

Tweede indientermijn voor subsidieregeling Natuur in de stad loopt

Vanaf 17 januari tot en met 1 maart 2022 is de tweede periode waarin aanvragen kunnen worden ingediend voor meer natuur in de stad. Het gaat om projecten in Zuid-Holland die het leefgebied van icoonsoorten in stedelijk gebied versterken.

17 januari 2022

Dat is nodig om sommige dieren en plantensoorten een steuntje in de rug te geven. Wanneer het leefgebied van de icoonsoorten op orde is, dan is dit een graadmeter die aangeeft dat het goed gaat met de Zuid-Hollandse natuur. In veel steden, dorpen en wijken is nog veel mogelijk is voor (extra) water en groen, zoals groene daken, mussen- of vleermuiskasten of een mini-bos.

Meer inspiratie kun je vinden in de Bouwstenennotitie van Bureau Stadsnatuur. Per project kan maximaal 75% van het projectbedrag worden aangevraagd met een maximum van € 10.000,-.

Heb je een goed idee voor jouw wijk? Lees hier dan verder!

Naar het loket voor de subsidieregeling Groen- Natuur in de Stad (PZH)

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur