Ruimtelijke kansen voor natuurlijke klimaatbuffers in Zuid- Holland?

Ruimtelijke kansen voor natuurlijke klimaatbuffers in Zuid- Holland?

De provincie Zuid-Holland staat voor diverse uitdagingen wanneer het gaat om het behalen van ruimtelijke doelstellingen. Een klimaatbestendig Zuid-Holland is één van de beoogde doelen. Na de zomer start de NMZH om samen met de provincie de ruimtelijke kansen voor nieuwe en bestaande klimaatbuffers in kaart te brengen.

28 juli 2021

Natuurlijke klimaatbuffers kunnen een grote bijdrage leveren aan een klimaatbestendig Nederland. Klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Hierdoor groeien ze mee met klimaatverandering, waar mens en natuur van profiteren. Met de recente wateroverlast in Limburg, België en Duitsland,  hebben we kunnen zien hoe belangrijk het is om de natuur te benutten om de gevolgen van klimaatverandering beter beheersbaar te maken, ofwel te zorgen voor een ‘waterrobuust’ landschap .

Gezien de schaarste aan ruimte in Zuid-Holland is het een uitdaging de ruimtelijke doelen te halen. Het is dan ook van groot belang goed in beeld te hebben wat de huidige situatie is in Zuid-Holland op het gebied van Natuurlijke Klimaatbuffers: werken de huidige Natuurlijke Klimaatbuffers optimaal, welke kansen zijn er voor nieuwe klimaatbuffers in de provincie en op welke wijze kunnen provinciale doelen worden samengebracht?

De NMZH heeft daarom een voorstel opgesteld voor de provincie om de ruimtelijke kansen voor nieuwe en bestaande klimaatbuffers in kaart te brengen. Hiermee werken we samen aan een klimaatbestendig, veilig en mooi Zuid-Holland. Na de zomer zal de NMZH samen met de provincie hiermee starten.

Input kunnen we onder meer gebruiken vanuit de onderzoeksopdracht van stagiaire Lale Turan in het eerste semester van 2021.

 

 

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur