Resultaten Groene Peiler enquête Gezond en Veilig: kansen voor overheid en inwoners

Resultaten Groene Peiler enquête Gezond en Veilig: kansen voor overheid en inwoners

Een gezonde en veilige leefomgeving is een belangrijk bestuurlijk thema in Zuid-Holland. Daarom heeft de NMZH eind 2020 gepeild hoe de inwoners in Zuid-Holland denken over maatregelen die bijdragen aan een veilige(re) en gezonde(re) leefomgeving. Hierbij kun je denken aan meer groen, minder autoverkeer, bewustwording rondom gezond voedsel, maar ook aan de hulp van burgers bij bijvoorbeeld het meten van de luchtkwaliteit.

30 maart 2021

De uitkomsten van het online panel, waaraan alle inwoners konden meedoen, zijn gedeeld met de provincie en worden als input bij toekomstig beleid gebruikt. De deelnemers in het panel hebben naast hun mening over onderwerpen als ‘meer bewegen’ en ‘gezond voedsel’ tevens aangeven wie zij daarvoor verantwoordelijk vinden (overheid of zijzelf).

Vergroening
Het panel heeft behoefte aan meer groen in de directe omgeving. Dit wordt niet alleen ingegeven door de wens van de verbetering van de gezondheid van de burger, de huidige situatie vanwege de Coronacrisis en de daarmee gepaard gaande herwaardering van groen in de buurt, speelt hierin ook mee.
Het vergroenen van eigen tuin en het fysiek aantrekkelijker maken van de leefomgeving, wat vervolgens weer een mooie uitnodiging biedt om in eigen buurt meer te gaan bewegen, worden nadrukkelijk gezien als mede mogelijk gemaakt door de burger zelf .

Luchtkwaliteit is een tweede aandachtspunt dat volgens veel respondenten essentieel is om een gezondere leefomgeving te creëren. Hieruit kunnen we concluderen dat een aantrekkelijke groene leefomgeving die ook zorgt voor een verbetering van de luchtkwaliteit een mooi geheel vormt.

De verantwoordelijkheid voor het succesvol realiseren van een gezondere leefomgeving ligt deels bij de burger en deels bij de overheid. De burger kan door het bewustzijn van zijn handelen een actieve bijdrage hieraan leveren met daarbij het inzicht in eigen verantwoordelijkheid. De overheid kan dit faciliteren en ondersteunen via de juiste investeringen en de handhaving hierop. Uit de peiling blijkt dat men vindt dat de overheid nog te weinig doet om gezond gedrag en meer bewustzijn over gezond voedsel bij de burger te stimuleren. Hier is dus veel winst te behalen.

De zorg om de eigen leefomgeving en gezondheid levert een veranderende burger op die ook wil investeren in die verbetering van zijn directe leefomgeving. Een mooie weg om gezamenlijk verder te verkennen.

Lees hier het rapport met de resultaten

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur