Hoe verder met het faunabeheer van de bever: advies op de beschikking

Hoe verder met het faunabeheer van de bever: advies op de beschikking

Namens verschillende natuurorganisaties hebben de NMZH onlangs in een brief aan de provincie advies gegeven over het faunabeheer voor de bever. Dit als vervolg op het gegronde bezwaar rondom de eerdere ontheffing. In een nieuwe beschikking zijn veel van de door ons aangegeven punten opgenomen, dus daarover zijn we zeer te spreken. Wel zien we enkele nieuwe aandachtspunten.

10 januari 2022

Zo vinden wij de definitie van ‘openbare veiligheid’ in de beschikking op meerdere manieren interpretabel en ook het ‘ingrijpen in geval van schade aan gewassen’ is te ruim geformuleerd. Wij adviseren dan ook een duidelijke definitie op te nemen van de term ‘ernstige schade’ in relatie tot de definitie openbare waterveiligheid.

Ook hebben we aanpassingen op de formulering rondom het gebruik van vangkooien. En pleiten we voor een ruimere termijn voor overleg en afstemming ingeval van een besluit tot ingrijpen. Zodat de omgevingsdienst en de terrein beherende organisaties/ grondeigenaar betrokken kunnen zijn bij de zorgvuldige benadering die de bever als icoonsoort verdient. Bij alle gevallen van ingrijpen moet ook te allen tijde rekening gehouden worden met andere aanwezige (natuur)waarden. 

Op 18 oktober heeft de Faunabeheer Eenheid Zuid-Holland een nadere toelichting behorend bij de opdracht Wet natuurbescherming bever 2021 opgesteld. Hierin staat een zeer goede toelichting over de volgende onderwerpen:

  1. Betreden van alle gronden bij ingrijpen door waterschappen
  2. Ingrijpen op holen en burchten in oevers
  3. Nadere onderbouwing van Zuid-Holland is ’vol’
  4. Inzetten op preventieve maatregelen

Graag zien wij de inhoud hiervan terug in de af te geven beschikking.

Tenslotte hebben we in het advies benadrukt dat naast de bestaande betrokkenheid van Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap, de NMZH bereid is mee te werken om te komen tot een gedegen en breed gedragen Faunabeheerplan bever voor Zuid-Holland. De inhoud van deze brief is tevens afgestemd met Staatbosbeheer.

Voor meer informatie lees hier de brief

 

Tags:

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur