Het Groene Hart schreeuwt om meer regie!

Het Groene Hart schreeuwt om meer regie!

Stichting Groene Hart en de Natuur en Milieufederaties van Noord en Zuid-Holland maken zich zorgen over de druk op het open landschap en de kwaliteit van de natuur in het Groene Hart.

3 oktober 2023

Er zijn zo veel opgaven in het Groene Hart, zoals de energietransitie, de woningbouw, de recreatie behoefte en de landbouwtransitie, die ieder veel ruimte vragen. Er kan niet aan alle opgaven worden voldaan en zullen er dus zorgvuldige keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes vanuit een lange termijnperspectief; waarin de waarden van het Groene Hart een prominente plek krijgen.

Er is behoefte aan meer regie op de toekomstige ontwikkelingen in het Groene Hart. Visies en intenties van de overheid zijn voor ons niet voldoende. Dit is de aanleiding dat de genoemde partijen een Groene Hart Pact hebben opgesteld.

Kees van Velzen (voorzitter Stichting Groene Hart) geeft aan dat de groene ruimte in de Randstad uniek is en kunnen worden gezien als de groene longen die essentieel zijn voor de vele bewoners die het Groene Hart rijk is. Het is dan ook noodzakelijk om gezamenlijk het Groene Hart te beschermen: meerdere belanghebbende partijen zullen het Groene Hart Pact initiatief moeten steunen om tot een gedragen Groene Hart Pact te komen.

Stichting Groene Hart en de Natuur en Milieufederaties Noord- en Zuid -Holland willen het pact sluiten met de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, de vijf waterschappen waar het Groene Hart deel van uitmaakt en de drie betrokken ministeries. Wanneer het pact wordt overgenomen in wet- en regelgeving dan is dit een houvast waaraan iedereen zich moet houden komende jaren.

Wilt u het Groene Hart ook steunen? Ga naar reactie@groenehart.info en laat een bericht achter.

Lees het Groene Hart pact hier

Vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur