GroenLinks, PvdA en PvdD meest actieve provinciale politieke partijen voor natuur en milieu in Zuid-Holland

4 maart 2019

Uit een onderzoek naar het stemgedrag in Provinciale Staten Zuid-Holland is gebleken dat GroenLinks, PvdA en PvdD het meest actief zijn met het indienen van moties en amendementen om de natuur en het milieu in Zuid-Holland te beschermen en te versterken. Samen met 50plus stemmen deze partijen ook het vaakst voor moties en amendementen die positief bijdragen aan natuur en milieu.

De overige partijen (VVD, PVV, D66, CDA, SGP&CU en SP) zijn partijen die weinig ‘groene’ moties en amendementen indienen en hier weinig voor stemmen. Het onderzoek is uitgevoerd dor een student bestuurskunde van de Universiteit Leiden in opdracht van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland samen met Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en IVN Natuureducatie.

Verkiezingsbeloften

Naast een analyse van het stemgedrag is in het onderzoek ook gekeken hoe dit stemgedrag zich verhoudt tot verkiezingsbeloften zoals de politieke partijen die hadden opgenomen in hun verkiezingsprogramma’s in 2015. Voor GroenLinks en PvdD ligt het stemgedrag in lijn met hun verkiezingsprogramma’s. PvdA laat in haar gedrag een positievere houding zien tegenover de groene onderwerpen dan in haar verkiezingsprogramma werd aangegeven. Opvallend is dat ook 50plus tot de groep partijen behoort die het vaakst voor groene moties en amendementen stemt, terwijl zij in haar verkiezingsprogramma weinig aandacht had voor natuur en milieu. D66 en SP verschilden in hun stemgedrag weinig van de VVD en het CDA, de partijen met wie zij in een coalitie zitten. Dit is opvallend omdat D66 en SP in 2015 in hun verkiezingsprogramma’s duidelijk meer ambitie toonden op het gebied van natuur en milieu dan hun coalitiepartners.

Onderzoeksaanpak

In het onderzoek zijn alle moties die in de Statenperiode vanaf de verkiezingen in 2015 tot en met de zomer van 2018 geanalyseerd. Daarbij is gekeken naar alle onderwerpen die betrekking hebben op natuur en milieu. Daarbij zijn de thema’s milieu, infrastructuur, natuur, landbouw en erfgoed onderscheiden. De moties en amendementen die naar verwachting zouden leiden tot aanpassingen van het beleid die positief uitpakken voor natuur en/of milieu zijn meegenomen in het onderzoek.  Per onderwerp is nagegaan door welke partijen deze moties zijn ingediend en hoe de verschillende partijen hierover gestemd hebben. Het beoordelen van de bijdragen van de voorstellen van Gedeputeerde Staten aan natuur en milieu viel buiten de scope van het onderzoek.

Groene Kieskompas

Naast het onderzoek naar het stemgedrag van de politieke partijen hebben de natuurorganisaties ook de actuele standpunten op het gebied van natuur en landschap van de politieke partijen inzichtelijk gemaakt. Deze informatie is te vinden op de website van het Groene Kieskompas (www.groenekieskompas.nl). Kiezers kunnen deze stemhulp gebruiken bij het bepalen van hun stem voor de verkiezingen voor Provinciale Staten die op 20 maart plaatsvinden.

Lees meer

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Regisseur Duurzame landbouw en Voedseltransitie