Geslaagde bijeenkomst natuurinclusief bouwen

27 juni 2019

Geslaagde bijeenkomst natuurinclusief bouwen

Op 17 juni waren circa 30 deelnemers bijeen om met elkaar na te denken over de vraag hoe natuurinclusief bouwen in Zuid-Holland gestimuleerd kan worden.
Bij natuurinclusief bouwen worden bij de bouw (of renovatie), maatregelen genomen om lokale biodiversiteit te versterken. Dit kan bijvoorbeeld door het inbouwen van nestgelegenheid voor vogels en vleermuizen, maar ook via groene daken en maatregelen in de omgeving van gebouwen.

De deelnemers gaven aan dat de NMZH een belangrijke rol kan spelen op het gebied van het verzamelen en verspreiden van kennis over natuurinclusief bouwen. Het is belangrijk dat betrokken partijen inzicht krijgen in welke maatregelen genomen kunnen worden op het gebied van natuurinclusief bouwen. Zodat ze van elkaar kunnen leren wat wel werkt en wat niet. Gemeenten zijn een belangrijke speler om natuurinclusief bouwen verder te brengen, maar daarnaast gaat het ook om partijen als projectontwikkelaars, woningcorporaties en burgers. Voor deze laatste groep is het belangrijk dat zij zich ervan bewust zijn dat zij ook een belangrijke rol kunnen spelen door bijvoorbeeld de inrichting en het beheer van hun tuin.

De NMZH gaat aan de slag met alle ideeën die tijdens de bijeenkomst zijn meegegeven. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en onze activiteiten op het gebied van natuurinclusief bouwen? Meld u dan hier aan voor onze mailinglijst natuurinclusief bouwen.
Wilt u zelf aan de slag met een concreet project rond natuurinclusief bouwen in Zuid-Holland? Dan horen we graag van u en wellicht kunnen we elkaar helpen!

Verslag bijeenkomst natuurinclusief bouwen 17 juni 2019
Sheets presentatie bijeenkomst natuurinclusief bouwen 17 juni 2019

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Regisseur Duurzame landbouw en Voedseltransitie