De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening stuurt een brief aan de kustgemeenten betreft de voortgang van het Kustpact.

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening stuurt een brief aan de kustgemeenten over de voortgang van het Kustpact.

Het Kustpact is een bijzonder convenant tussen overheden, natuurbeschermers en ondernemers. Met als doel ervoor te zorgen dat de Nederlandse kust niet klakkeloos wordt volgebouwd, maar duurzaam wordt beschermd en ontwikkeld. Inmiddels bestaat het Kustpact 5 jaar (21 februari 2022), een mooie aangelegenheid voor de Minister om de kustgemeenten op de hoogte te stellen van de voortgang.

27 maart 2023

De brief gaat o.a. in op de afspraken die gemaakt zijn tijdens het Bestuurlijk Overleg Kustpact 2022 en de resultaten van de evaluatie en monitoring van het Kustpact. Een belangrijk aandachtspunt waar in de brief bij wordt stil gestaan, is het zorgpunt over de ontwikkeling van vakantieparken in de kustzone.

Lees de brief hier

Daarnaast zijn bij de brief twee bijlagen (link) toegevoegd: de Kamerbrief voortgang Kustpact 2022 en het onderzoek naar de ontwikkelingen rondom opkoop en herstructurering van vakantieparken 2022.

De brief eindigt met de oproep dat de kustgemeenten een belangrijke partner zijn in het Kustpact en om dit in stand te kunnen houden, is het zeer wenselijk dat hier ook voldoende capaciteit voor beschikbaar wordt gesteld.

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur