Beoordeling | De zeven RES-regio’s in Zuid-Holland

Beoordeling | De zeven RES-regio's in Zuid-Holland

Nadat in 2021 alle regionale energieplannen (RES 1.0) zijn ingediend, heeft de NMZH de zeven RES’en in Zuid-Holland beoordeeld op inhoud. Hierbij hebben we vooral gekeken naar de elementen die voor de NMZH van belang zijn: de borging van natuur- en landschapswaarden, het betrekken van bewoners en het halen van de klimaatdoelen.

6 januari 2022

Ons doel van de analyse is om een goed overzicht te hebben van hoe de RES’en er op deze onderwerpen wat ons betreft voor staan: op welke punten gaat het voorspoedig en waar is volgens ons nog aandacht nodig?
Per hoofdonderwerp zijn vier punten nader uitgewerkt en op kleur weergegeven in een infographic.

De zeven RES regio's in Zuid-Holland

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Madeleine Braakman

Madeleine Braakman

Regisseur Klimaat en Energie