Benut mogelijkheden voor opwek duurzame elektriciteit langs “Energieke N11”

Benut mogelijkheden voor opwek duurzame elektriciteit langs “Energieke N11”

Een coalitie van NMZH en energiecoöperaties (Rijnland Energie Coöperatie; Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk) ziet langs de weginfrastructuur van de N11 goede mogelijkheden om in de RES-regio’s Holland Rijnland en Midden-Holland locaties voor wind- en zonneparken te ontwikkelen. Rekening houdend met mogelijkheden voor opslag en optimaal netbeheer.

12 april 2021

Dit hebben de deelnemers van de “N11-coalitie” neergezet in een visiedocument dat zij hebben aangeboden aan de bestuurlijke en maatschappelijke deelnemers van de twee RES-regio’s. Beide regio’s hebben hun Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 gereed, daarin zijn grootschalige infrastructuur en bedrijventerreinen belangrijke zoekgebieden om duurzame opwek met wind en zon te realiseren.

De N11-coalitie vindt dat aan deze zoektocht moet worden vastgehouden, omdat daarmee ongewenste belasting van natuur en open landschap in andere delen van deze regio’s in het Groene Hart kan worden voorkomen. In hun visiedocument gaan zij in deze overwegingen van ruimtelijke kwaliteit, natuur en landschap door gebruik te maken van de insteek van de NMF-brochure Natuur en Landschap in de RES en het advies van de Provinciale Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) over RES en Groene Hart.

Verder is gekeken naar de potentie van de aanliggende bedrijven bij het benutten van opslagmogelijkheden voor balancering van vraag en aanbod en daarmee een betere benutting van het elektriciteitsnet.

In het Klimaatakkoord (2019) is afgesproken voor nieuwe locaties van duurzame opwek met wind en zon een lokale betrokkenheid te realiseren van minimaal 50% lokaal eigendom. De betrokkenheid van de energiecoöperaties langs de N11 werken aan de invulling van lokaal eigendom om daarmee een groter draagvlak voor bewoners en bedrijven in het gebied te krijgen.

Landelijk werken de energiecoöperaties, via de koepelorganisatie Energie Samen, en de NMZH, via de samenwerkende NMFs, samen via de Participatiecoalitie

Voor meer informatie neem je contact op met: