Participatiecoalitie

Participatiecoalitie

Duurzame energie zorgt voor een schonere leefomgeving en een beter klimaat. Heb je een goed idee, als bewoner of gemeente? De Participatiecoalitie helpt je graag verder!

Het grootste deel van de energie die we in Nederland gebruiken, is afkomstig van fossiele brandstoffen, vooral aardgas. Dit put de aarde uit en vervuilt de lucht met CO2, oftewel koolstofdioxide. CO2 is niet alleen schadelijk voor het milieu, maar zorgt voor opwarming van de aarde. Daarom moeten we veel meer gebruik gaan maken van energie uit zon, wind en aardwarmte. Met de Participatiecoalitie zorgen bewoners en organisaties samen voor de overgang (oftewel de transitie) naar een meer duurzaam energiegebruik. Ons motto: Een goede energietransitie doen we sámen!

Klik op de afbeelding voor een vergroting

 

Bewoners, gemeente en organisaties samen

De Participatiecoalitie is een samenwerking van vijf maatschappelijke organisaties: de Natuur en Milieufederaties, HIER, LSA Bewoners, Buurkracht en Energie Samen. Samen met bewoners en gemeentes willen we de overgang maken naar meer duurzame energie. Het gaat ons niet om winst. Nu ja, eigenlijk ook wel. Namelijk de winst voor onze leefomgeving, die groener, schoner en gezonder wordt.

Een beter klimaat is een zaak van de gemeente én de bewoners. Het mooie is dat burgers steeds vaker zélf initiatief nemen en om hun wijk aardgasvrij te maken en schone energie te gebruiken. En terecht, je hebt recht op een goed leefmilieu voor jezelf en je kinderen. Heb je vragen of ideeën, als bewoner of gemeente? De Participatiecoalitie heeft veel kennis en ervaring en helpt je graag verder. Zij aan zij kunnen we echt zorgen voor een mooier en groener Zuid-Holland.

De Participatiecoalitie helpt bewoners:

  • Met onze kennis en ons netwerk helpen we je om jouw initiatief tot een succes te maken.
  • We brengen je in contact met gemeentes, bedrijven en kennisinstellingen.
  • We vertellen je over succesvolle (buurt)projecten die voor jou als voorbeeld kunnen dienen.

De Participatiecoalitie helpt gemeentes met:

  • kennis en voorbeelden van succesvolle buurt- en energieprojecten;
  • praktisch advies over burgerparticipatie bij de Regionale Energiestrategie (RES);
  • advies en ondersteuning bij het betrekken van omwonenden bij de inrichting van gebieden en lokaal eigenaarschap van wind- en zonneparken;
  • begeleiding van 100-150 bewonersinitiatieven die hun wijk met een eigen plan aardgasvrij willen maken.

(Het Ondersteuningsprogramma bewonersparticipatie loopt tot 2021.)

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat voor grootschalige opwek van hernieuwbare elektriciteit op land gestreefd wordt naar 50% eigendom van de lokale omgeving. Wat moet je over deze doelstelling in ieder geval weten? Wat is 50% lokaal eigendom, wat is de omgeving en hoe bereik je dit?

Download de factsheet 50% lokaal eigendom.

Meer informatie? Neem contact op met