Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu

Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland!

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) komt op voor een duurzame samenleving. Wij richten ons hierbij op de natuur en het milieu in Zuid-Holland. Dit doen wij samen met circa 300 lokale en regionale organisaties. Zo werken wij samen aan een mooi en duurzaam Zuid-Holland.

Laatste nieuws
18 juli 2018Van afval naar stoom in Rotterdam-Moerdijk

De energietransitie en klimaatopgaven leiden de komende jaren tot grote investeringen in de Rotterdamse Haven. Het haven-industriegebied Rotterdam-Moerdijk bestaat uit circa 60 bedrijven, waarvan 5 olieraffinaderijen, 36 chemiebedrijven, 4 afvalverwerkingsbedrijven en 14 overige industriebedrijven.

Lyondellbasell is een van de bedrijven die wil gaan investeren in een circulair stoomproject.

18 juli 2018Natuurorganisaties zwaar teleurgesteld over groen licht Raad van State Blankenburgtunnel

De Raad van State heeft bepaald dat de Blankenburgtunnel aangelegd mag worden. Diverse natuur- en bewonersorganisaties waaronder Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Midden-Delfland Vereniging hadden beroep aangetekend tegen de aanleg van deze snelweg. De Raad van State geeft in haar uitspraak aan dat het besluit om de weg aan te leggen op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. De groene organisaties zijn erg teleurgesteld, omdat door de aanleg van de zesbaansweg natuur, landschap en recreatie van Midden-Delfland ernstig worden aangetast.

17 juli 2018‘In drie stappen naar een duurzaam industriecluster Rotterdam-Moerdijk’

Op 10 juli heeft het Klimaatberaad het voorstel voor de hoofdlijnen voor een klimaatakkoord gepresenteerd en aangeboden aan het kabinet. Om de klimaatdoelen van Parijs te kunnen halen is aan de industrie gevraagd in 2030 14,3 megaton minder CO2 uit te stoten. Dit als tussendoel van de 35,7 megaton die in 2050 minder moet worden uitgestoten. In het voorstel van de Industrietafel is in hoofdlijnen aangegeven hoe men dit wil gaan halen. De verdere uitwerking ligt bij de verschillende industrieregio’s van Nederland.

17 juli 2018CCS en hoofdlijnen klimaatakkoord

Volgens het kabinet is de opslag van CO2 essentieel om de afgesproken CO2-reductie van 49% in 2030 te halen. Milieu-en natuurorganisaties zijn daar zeer sceptisch over, maar willen het klimaatakkoord niet op voorhand laten klappen als CO2-opslag erin wordt opgenomen.

Uitgelicht
Groene agenda
22 juliNatuurexcursie in Park Schoonoord (Rotterdam)

Met twee IVN Natuurgidsen gaat u op pad in deze historische tuin van de voormalige buitenplaats Schoonoord....

25 juliDieren spotten in de duinen

’s Avonds vertrek je samen met boswachter Niek vanaf het bezoekerscentrum Tenellaplas in Rockanje door het unieke...

27 juliZomerexcursie Vleermuizen

Op vrijdag 27 juli a.s. organiseert de Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand een vleermuisexcursie in Rotterdam –...

04 augustusNacht van de vleermuis en de nachtvlinder

Ga mee met de vrijwilligers van Staatsbosbeheer en beleef een avond met vleermuizen en nachtvlinders. Tijdens deze...

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media