Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu

Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland!

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) komt op voor een duurzame samenleving. Wij richten ons hierbij op de natuur en het milieu in Zuid-Holland. Dit doen wij samen met circa 300 lokale en regionale organisaties. Zo werken wij samen aan een mooi en duurzaam Zuid-Holland.

Laatste nieuws
20 maart 2018Raad van State buigt zich over ontheffing afschot winterganzen

Op 20 maart vond een zitting plaats bij de Raad van State over het hoger beroep dat de NMZH samen met diverse lokale natuurorganisaties instelde tegen de uitspraak van de rechtbank over het beroep tegen een ontheffing voor het afschot van winterganzen in Zuid-Holland. Volgens de NMZH biedt die ontheffing te veel ruimte aan jagers waardoor de ontheffing verder gaat dan noodzakelijk is voor het terugdringen van de schade aan landbouwgewassen.

20 maart 2018Ondersteuningsteam windenergie Rotterdamse regio van start

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is medeondertekenaar van het convenant windenergie (voormalige) stadsregio Rotterdam. De afgelopen jaren zijn wij ook betrokken bij de uitvoering ervan. Met het ruimtelijk vastleggen van 16 (deels) nieuwe locaties voor windenergie in de provinciale Verordening Ruimte, breekt er in 2018 een nieuwe fase aan in de realisatie van windenergie in de voormalige stadsregio Rotterdam. Er is afgesproken gemeenten bij de realisatie ervan te ondersteunen. Hiervoor is het ondersteuningsteam realisatie windenergie voor de Rotterdamse regio, waarvan de NMZH deel uitmaakt, nu speciaal opgezet.

20 maart 2018Natuur en Milieufederaties onderhandelen mee over Klimaatakkoord

Het stond al in het regeerakkoord: er komen nieuwe nationale afspraken voor klimaat en energie. De Natuur en Milieufederaties zitten samen met Greenpeace, Natuur&Milieu en Milieudefensie aan de onderhandeltafel voor het Nationaal Klimaatakkoord. Het akkoord gaat de ambities van het kabinet concreet maken om in 2030 49% tot 55% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990.

14 maart 2018Op weg naar een rijke, groenblauwe leefomgeving

Op donderdag 1 maart vond een vervolgbijeenkomst plaats over de nieuwe provinciale visie op de groenblauwe leefomgeving. Tijdens deze bijeenkomst ging het om aanvullingen op de inmiddels geformuleerde ambities en de vragen hoe deze ambities gerealiseerd zouden moeten worden en in welke gebieden die verschillende ambities met name spelen. De deelnemers hadden hier veel goede en soms creatieve ideeën over waardoor er waardevolle inbreng voor de visie werd opgehaald.

Uitgelicht
Groene agenda
22 maartEindseminar Draagvlak en Participatie Wind op Land

Op 22 maart worden op het eindseminar ‘Samen de Energietransitie versnellen’ de resultaten van het project ‘Milieustudie...

23 maartSymposium ‘Eerlijk over vliegen’

Op vrijdag 23 maart organiseren Milieufederatie Noord-Holland en Natuur & Milieu een landelijke dag ‘Eerlijk over vliegen’....

25 maartExcursie in het Bentwoud

Deze excursie is voor publiek en leden. De excursie wordt geleid door Marjan Sieben. We starten bij...

30 maartVaren naar Paaseiland – Nieuwkoopse Plassen

Eieren horen bij Pasen en bij de Nieuwkoopse Plassen! Zonder eieren geen broedseizoen en geen jonge vogels....

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Volg ons via social media