Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu

Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland!

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) komt op voor een duurzame samenleving. Wij richten ons hierbij op de natuur en het milieu in Zuid-Holland. Dit doen wij samen met circa 300 lokale en regionale organisaties. Zo werken wij samen aan een mooi en duurzaam Zuid-Holland.

Laatste nieuws
22 maart 2018Digitaal meedenken over de groenblauwe leefomgeving

Hoe kunnen we de achteruitgang van de biodiversiteit in Zuid-Holland stoppen? Hoe kunnen economie en natuur dichter bij elkaar worden gebracht? En hoe kan de groenblauwe leefomgeving het beste bijdragen aan de gezondheid van de inwoners van Zuid-Holland? Graag horen wij uw mening en ideeën over deze en andere belangrijke kwesties!

21 maart 2018Ontwerpbeheerplan Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein behoeft verbetering

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) heeft een zienswijze ingediend op het ontwerpbeheerplan voor het Natura 2000-gebied Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein. In de zienswijze geeft de NMZH aan dat het beheerplan op een aantal punten verbeterd moet worden om de natuurwaarden in het gebied te beschermen en te versterken. De NMZH sluit zich daarmee aan bij de zienswijze van de KNNV afdeling Gouda e.o. waarin de kritiekpunten op ontwerpbeheerplan uitgebreid onderbouwd worden met gedetailleerde gebiedskennis.

20 maart 2018Raad van State buigt zich over ontheffing afschot winterganzen

Op 20 maart vond een zitting plaats bij de Raad van State over het hoger beroep dat de NMZH samen met diverse lokale natuurorganisaties instelde tegen de uitspraak van de rechtbank over het beroep tegen een ontheffing voor het afschot van winterganzen in Zuid-Holland. Volgens de NMZH biedt die ontheffing te veel ruimte aan jagers waardoor de ontheffing verder gaat dan noodzakelijk is voor het terugdringen van de schade aan landbouwgewassen.

20 maart 2018Ondersteuningsteam windenergie Rotterdamse regio van start

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is medeondertekenaar van het convenant windenergie (voormalige) stadsregio Rotterdam. De afgelopen jaren zijn wij ook betrokken bij de uitvoering ervan. Met het ruimtelijk vastleggen van 16 (deels) nieuwe locaties voor windenergie in de provinciale Verordening Ruimte, breekt er in 2018 een nieuwe fase aan in de realisatie van windenergie in de voormalige stadsregio Rotterdam. Er is afgesproken gemeenten bij de realisatie ervan te ondersteunen. Hiervoor is het ondersteuningsteam realisatie windenergie voor de Rotterdamse regio, waarvan de NMZH deel uitmaakt, nu speciaal opgezet.

Uitgelicht
Groene agenda
25 maartExcursie in het Bentwoud

Deze excursie is voor publiek en leden. De excursie wordt geleid door Marjan Sieben. We starten bij...

30 maartVaren naar Paaseiland – Nieuwkoopse Plassen

Eieren horen bij Pasen en bij de Nieuwkoopse Plassen! Zonder eieren geen broedseizoen en geen jonge vogels....

31 maartVaartocht bij volle maan in de Nieuwkoopse Plassen

Tijdens deze nachtelijke vaartocht geniet je van de rust op de plas en het landschap onder de...

12 aprilLezing: De schaapherder vertelt

Lex Thoen is sinds 7 jaar schaapsherder in Midden Delfland bij ANV Vockestaert. De kudde bestaat uit...

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Volg ons via social media