Inwoners Dordrecht eisen ‘Nul uit de pijp’ van Chemours

19 juni 2024

Inwoners Dordrecht eisen ‘Nul uit de pijp’ van Chemours

Op zaterdag 15 juni liepen zo’n 600 demonstranten mee met de STOP PFAS Chemoursmars, georganiseerd door een groep verontruste burgers. Vanuit het Oranjepark, hartje centrum van Dordrecht ging de protestmars naar de staart en de hoofdingang van Chemours, aan de Baanhoekweg. De STOP PFAS Chemoursmars is het initiatief van een klein maar zeer betrokken team van vrijwilligers uit Dordrecht en omgeving. De afgelopen maanden zijn ze onvermoeibaar in touw geweest om de mars tot een succes te maken. Vrijwilligers hebben steun verzameld, plannen gemaakt en op de meest creatieve manieren de publiciteit gezocht om zoveel mogelijk mensen op de been te brengen.

© Richard van Hoek Fotografie

Paul den Hartog spreekt bij de poort van Chemours, namens de verontruste bewoners, de actievoerders toe. Hij spreekt de eis uit  dat Chemours onmiddellijk moet stoppen met alle lozingen. Daarnaast eist hij dat Chemours alle veroorzaakte vervuiling opruimt en betaalt voor gezondheidsonderzoek en drinkwaterzuivering. Tot slot eist hij ook dat bewoners die getroffen zijn  door de PFAS vervuiling van Chemours gecompenseerd worden voor hun schade.

Bewoners eisen ‘nul uit de pijp’. Na decennia van lozingen zijn grond, water en lucht sterk en zeer ernstig vervuild met PFAS. “We zijn helemaal klaar met die troep”, legt Jan de Keizer uit, een van de organisatoren en woordvoerders van de Chemoursmars; “PFAS komt in onze rivieren, waaruit drinkwater wordt gehaald. We mogen geen groente meer eten uit onze tuinen en buitenwater is steeds vaker ongeschikt als zwemwater. PFAS zit in heel Nederland, maar met een extra hoge concentratie in de regio Drechtsteden. En toch verlenen overheden vergunningen voor al deze lozingen. Ook bij hen staat gezondheid niet voorop en zijn regels belangrijker dan de burgers die zij vertegenwoordigen.”

De Chemoursmars werd ondersteund door lokale en landelijke milieu- en klimaatorganisaties: Platform Duurzaam Dordrecht, Klimaatcoalitie Dordrecht, Klimaatjongeren Dordrecht, FNV Drechtsteden, de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Extinction Rebellion, de Nationale Jeugdraad, Stichting Gezondheidop1, Milieudefensie, Stop Ecocide, Greenpeace en Urgenda.

Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met Alex