Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Groenblauwe Leefomgeving

Groenblauwe Leefomgeving

Aanleiding

Het huidige groenbeleid van de Provincie Zuid-Holland ligt vast in de beleidsvisie groen. Deze visie is echter om een aantal redenen toe aan een actualisatie. Zo zijn er een aantal aanvullingen op het beleid nodig naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming waarmee het natuurbeleid verder gedecentraliseerd is van het rijk naar de provincies. Ook is er sprake van een forse verstedelijkingsopgave die consequenties heeft voor het groenbeleid. Datzelfde geldt voor de klimaatopgave. Ook is gebleken dat er voor het behalen van de doelen van de Europese natuurdoelen meer nodig is dan de nu geplande maatregelen ter versterking van natuur en biodiversiteit. Bovendien vernieuwt de provincie haar omgevingsbeleid in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. De groenblauwe visie zal een module vormen die wordt opgenomen in de op te stellen provinciale Omgevingsvisie.

Verbreding

De groenblauwe visie zal een integraal karakter krijgen en breder zijn dan alleen het natuurbeleid. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland vindt het belangrijk om natuur diep te verankeren in de samenleving. Natuur heeft namelijk naast een intrinsieke waarde ook een grote waarde voor de samenleving als geheel. Denk hierbij aan de positieve effecten van natuur op gezondheid, het belang van groen en natuur voor een leefbare stad, groen en natuur als onderdeel van de economie (in plaats van als tegengesteld belang) etc.

Kennis en betrokkenheid

De provincie Zuid-Holland heeft voor de totstandkoming van de visie gekozen voor een open proces waarin relevante partijen actief kunnen meedenken en meedoen. Daarom heeft de provincie Zuid-Holland de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland gevraagd om haar netwerk te betrekken bij de totstandkoming van de visie. Uw kennis, ervaringen en ideeën zijn van groot belang om samen te werken aan een zo rijk mogelijke groenblauwe leefomgeving!

Bijeenkomsten

Op 11 december organiseerde de NMZH de eerste bijeenkomst. In januari en februari 2018 hebben aantal expert meetings plaatsgevonden. Indien u een uitnodiging wilt ontvangen voor de verdere bijeenkomsten die nog volgen, kunt u hieronder aangeven dat u op de hoogte gehouden wilt worden.

Blijf op de hoogte

Wilt u geïnformeerd blijven over de totstandkoming van de visie op de groenblauwe leefomgeving? Meld u dan via de button aan voor de mailinglist en u ontvangt de nieuwsberichten direct in uw inbox. Indien u zich al eerder heeft aangemeld, hoeft u dat niet nogmaals te doen.

Vragen of meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over het traject om tot een visie voor de groenblauwe leefomgeving te komen? Neem dan contact op met Susanne Kuijpers via s.kuijpers@milieufederatie.nl.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media