Visie Ruimte en Mobiliteit

Visie Ruimte en Mobiliteit

De Visie ruimte en mobiliteit (VRM) is een structuurvisie op provinciaal niveau en bevat de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. De Visie ruimte en mobiliteit (VRM) bestaat uit meerdere onderdelen: de visie, het Programma ruimte, het Programma mobiliteit, de Verordening ruimte en de Agenda ruimte.

Het beleid voor ruimte en mobiliteit bevat geen eindbeeld, maar wel ambities en doelen die de provincie samen met anderen wil realiseren.

De VRM wordt jaarlijks geactualiseerd. De NMZH volgt deze plannen voor actualisering op de voet en brengt zo nodig eigen idee├źn voor actualisering in of reageert op de voorstellen van de provincie.

Als de landelijke Omgevingswet in werking treedt, dan zal de VRM vervangen gaan worden door een provinciale omgevingsvisie. Hierin zullen nog meer beleidsvelden een plek krijgen dan in de huidige VRM, de Omgevingsvisie zal dus een nog sterker integraal karakter krijgen

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Regisseur Duurzame landbouw en Voedseltransitie