Visie Ruimte en Mobiliteit

Visie Ruimte en Mobiliteit

De Visie ruimte en mobiliteit (VRM) is een structuurvisie op provinciaal niveau en bevat de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. De Visie bestaat uit meerdere onderdelen: de visie, het Programma ruimte, het Programma mobiliteit, de Verordening ruimte en de Agenda ruimte.

Het beleid voor ruimte en mobiliteit bevat geen eindbeeld, maar wel ambities en doelen die de provincie samen met anderen wil realiseren.

De VRM wordt jaarlijks geactualiseerd en de NMZH volgt deze plannen op de voet. Zo nodig brengen wij eigen ideeën voor actualisering in, of reageren wij op de voorstellen van de provincie.

Als de landelijke Omgevingswet in werking treedt, dan wordt de VRM vervangen door een provinciale omgevingsvisie. Hierin krijgen nog meer beleidsvelden een plek dan in de huidige VRM, de Omgevingsvisie krijgt dus een nog sterker integraal karakter.

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Regisseur Duurzame landbouw en Voedseltransitie