Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport

In de zomer van 2020 wordt de nieuwe Luchtvaartnota van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwacht. Hierin wordt de ontwikkeling geschetst van de luchtvaart in de periode 2020-2050. De nota heeft betrekking op het gehele Nederlandse luchtruim en dus gevolgen voor zowel Schiphol als voor regionale luchthavens, waaronder Rotterdam The Hague Airport. Het spreekt vanzelf dat de NMZH de plannen vanuit het oogpunt van duurzaamheid en leefbaarheid zeer kritisch volgt. De NMZH is lid van de Commissie Regionaal Overleg Rotterdam The Hague Airport (CRO RTHA). De CRO heeft als taak om door overleg tussen de leden van de commissie een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van die leden.

De CRO RTHA wordt gevormd door vertegenwoordigers van de lokale en regionale overheden, de luchtvaartsector, milieuorganisatie(s) en bewonersvertegenwoordigers. Daarnaast wordt de commissie ondersteund door een externe adviseur.

Luchtvaartgroei onacceptabel

Omdat RTHA bijna aan de grenzen zit van het aantal vluchten dat past binnen de huidige vergunde geluidruimte wil zij deze ruimte graag uitbreiding. Sinds begin 2016 werkt de luchthaven daarom aan de voorbereiding van de aanvraag van een nieuw luchthavenbesluit dat door de minister genomen moet worden.

De minister heeft aangegeven dat draagvlak vanuit de regio een belangrijke voorwaarde is voor het vergunnen van meer ruimte. De NMZH vindt dat groei van de luchtvaart onacceptabel is. De luchtvaart zorgt voor omwonenden van luchthavens en de natuur voor veel geluidsoverlast en de uitstoot van ultrafijnstof, stikstof en CO2.

Luchtvaartnota en herindeling luchtruim

De minister wil een luchthavenbesluit voor RTHA in samenhang zien met de nieuwe luchtvaartnota waar zij momenteel aan werkt en de herindeling van het luchtruim. Via het participatieproces dat het ministerie in dit kader organiseert is er NMZH hierbij betrokken. Over de inbreng en standpunten van de NMZH in dat proces is hier meer te lezen:
hoe moet de toekomst van de luchtvaart eruit zien?

 

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur