A4 Midden-Delfland

A4 Midden-Delfland

Eind 2015 is de aanleg van de A4 Midden-Delfland afgerond en is de weg in gebruik genomen. Ook zijn de meeste IODS-projecten afgerond of lopend. IODS staat voor Integrale ontwikkeling Delft Schiedam. De NMZH is hierbij betrokken als lid van de IODS adviescommissie.

Deze adviescommissie speelt nog steeds een rol bij het monitoring van de voortgang van de doorlopende IODS projecten en de effecten hiervan Tevens is het netwerk van de NMZH (via de stichting Batavier) betrokken bij de ontwikkelingen rondom de aanleg van de A4 en de uitvoering van de IODS-afspraken. De NMZH volgt de ontwikkelingen, stemt af met haar netwerk en monitort dat de gemaakte afspraken op een goede manier tot uitvoering komen.
IODS
De Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS) is een gebiedsgericht programma waarmee naast de aanleg van de A4 Delft – Schiedam wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het gebied in en om Midden-Delfland. Het gaat daarbij om extra natuur, recreatieve voorzieningen, duurzame landbouw en een open landschap. Ook wordt het stedelijk gebied tussen Schiedam en Vlaardingen ontwikkeld. IODS is een breed samenwerkingsverband tussen provincie Zuid-Holland, de Rijksoverheid, lokale overheden en maatschappelijke organisaties, waaronder de NMZH. IODS is opgericht in 2001 en leidde eind 2015 tot opening van de A4 Delft-Schiedam en een eindresultaat voor de meeste andere IODS-projecten.
Meer informatie over het IODS programma is te vinden op http://www.iods.nl/

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur