A13/A16

Visie Ruimte en Mobiliteit

De A13/A16 (officieel: A16 Rotterdam)is een nieuwe verbindingsweg tussen de A13 en de A16 bij Rotterdam. De NMZH was het niet eens met dit plan en is tegen het Tracébesluit in beroep gegaan. De Raad van State heeft echter alle beroepen ongegrond verklaard waardoor de weg er dus zal gaan komen.

De NMZH was tegen het Tracébesluit van de A13/A16 in geroep gegaan omdat zij vindt dat de weg een te grote aantasting van natuur, milieu en landschap met zich meebrengt. Ondanks dat één van de doelstelling van het was dat naast bereikbaarheid ook de leefbaarheid verbeterd moet worden komt hier weinig van terecht. Daarnaast constateerde de NMZH dat in de plannen met achterhaalde verkeerscijfers was gerekend waardoor de voordelen van de weg te positief werden voorgesteld. Helaas is de Raad van State niet meegegaan in deze kritiekpunten.
De NMZH vindt dat er meer gekeken moet worden naar duurzame oplossingen voor bereikbaarheidsvraagstukken en er niet steeds weer nieuw asfalt bij moet komen. Duurzame oplossingen dragen niet alleen bij aan bereikbaarheid, maar zorgen ook dat natuur, milieu en leefomgevingskwaliteit erop vooruit gaan.

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Regisseur Duurzame landbouw en Voedseltransitie