Zomerse bijeenkomst over het werkdocument groenblauwe leefomgeving

30 april 2018

Zomerse bijeenkomst over het werkdocument groenblauwe leefomgeving

Op 18 april jl. vond een bijeenkomst plaats van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) over het werkdocument voor de visie op de groenblauwe leefomgeving van de provincie Zuid-Holland. Vanwege het mooie weer vond de bijeenkomst grotendeels buiten plaats in de mooie binnentuin van het Museum Meermanno: een inspirerende omgeving voor het nadenken over de groenblauwe leefomgeving! Wij kijken terug op een geslaagde bijeenkomst waarbij goede gesprekken en discussies plaatsvonden naar aanleiding van het werkdocument. Een samenvatting van die opgehaalde inbreng vindt u onderaan dit bericht.

Resultaten digitale enquête

In de inleiding kwamen ook de resultaten van de digitale enquête over de groenblauwe leefomgeving aan de orde. Een samenvatting hiervan en de rapportage kunt u hier downloaden.

In de rapportage zijn niet alle individuele reacties op de open vragen opgenomen, maar deze individuele reacties zijn wel allemaal aan de provincie toegestuurd en worden door ons zelf meegenomen in het verdere proces.

Première 22 juni

Ook werd tijdens de bijeenkomst aangegeven dat er op 22 juni door de provincie Zuid-Holland een grote bijeenkomst georganiseerd zal worden waarbij de eerste versie van de visie gepresenteerd zal worden die vervolgens formeel ter inzage zal worden gelegd. In deze vooraankondiging kunt u meer lezen over deze ‘première’.

Eerste contouren Uitvoeringsagenda

Onlangs heeft de provincie Zuid-Holland daarnaast de eerste contourversie van de Uitvoeringsagenda rijke groenblauwe leefomgeving gepubliceerd. De Uitvoeringsagenda is een hulpmiddel om te beslissen wat van de visie urgent en belangrijk is en dus met voorrang tot stand moet komen. Het is de bedoeling dat de Uitvoeringsagenda inzichtelijk gaat maken wat zowel de provincie als haar partners gaan doen aan de realisatie van een rijke groenblauwe leefomgeving. De uitvoeringsagenda is hier te downloaden.

Kaarten ecosysteemdiensten

Ten slotte heeft de provincie nu ook kaarten met ecosysteemdiensten beschikbaar gesteld. De natuur heeft veel belangrijke functies voor de mens. De mogelijkheid om in de natuur te recreëren is wel de meest bekende. Maar ook als bron voor grondstoffen of als buffer om regenwater op te vangen is de groene omgeving van groot belang. Er is nu op kaart gezet waar in Zuid-Holland een aantal ecosysteemdiensten geleverd worden. In sommige gevallen is het ook aangegeven of de ecosysteemdiensten al dan niet voldoen aan de plaatselijke behoefte. Deze kaarten zijn via deze pagina te bekijken.