Zienswijze op Ruimte voor Defensie in Zuid-Holland

Zienswijze op Ruimte voor Defensie in Zuid-Holland

In de laatste paar jaar zijn de veiligheidsrisico’s wereldwijd snel toegenomen. Ook Nederland heeft hiermee te maken. Het is de taak van defensie om in geval van oorlog zorg te dragen voor onze veiligheid. Gezien de toegenomen risico’s vraagt defensie om meer oefenmogelijkheden/locaties en andere voorzieningen in Zuid-Holland. Dit is omschreven in het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD). De NMZH heeft in een zienswijze aangegeven dat het hier niet onwelwillend tegenover staat, zolang de inpassing zoveel als mogelijk rekening houdt met (beschermde) natuurgebieden.

14 februari 2024

Defensie ziet gelukkig het belang van maatschappelijk draagvlak in voor de gewenste uitbreidingen en heeft daarom belangengroepen en organisaties uitgenodigd om hun zienswijze te geven op de voorgenomen plannen. De NMZH heeft voor het onderdeel Zuid-Holland van de defensieplannen mede namens Natuurmonumenten, Zuid Hollands Landschap, Stichting Duinbehoud en KNNV -Natuurvereniging Hollandse Delta deze zienswijze ingediend.

Lees hier de zienswijze

Afbeelding door: copyright mediacentrum milieudefensie

vragen over dit onderwerp? Neem contact op met: