Zienswijze ingediend op Ontwerp Waterbeheerprogramma Delfland 2022-2027

Zienswijze ingediend op Ontwerp Waterbeheerprogramma Delfland 2022-2027

Om de zes jaar stellen de waterschappen een waterbeheerprogramma (WBP) op en ligt dit programma ter inzage. Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om over het Waterbeheersplan 6 van Delfland een zienswijze in te dienen; omdat we vinden dat nog een extra stap nodig is.

15 november 2021

Waterbeheer is immers een actueel en urgent onderwerp, dus het is de moeite waard om te kijken hoe het waterschap daarmee omgaat.

Het ontwerp-WBP6 geeft op veel gebieden de goede richting aan. De urgentie om het watersysteem op orde te brengen met als doel een klimaatbestendig, schoon en duurzaam waterbeheer, zien wij echter nog onvoldoende terug.

Graag zien we de extra stap die nodig is voor Delfland om te zetten terug in het definitieve WBP6.

De zienswijze vind je hier.

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur