Zienswijze afschot ganzen winterperiode

Zienswijze afschot ganzen winterperiode

Op 19 oktober heeft de NMZH een brief met zienswijze naar het College van Gedeputeerde Staten gestuurd. Hierin verzoeken wij het besluit voor het geven van een ontheffing ten behoeve van het doden van ganzen in de winterperiode te heroverwegen.

1 november 2022

Het gaat om de toestemming om ganzen opzettelijk te doden op gebieden met kwetsbare gewassen. Wij vinden dat er te weinig onderbouwd en gemotiveerd is. Lees hier onze onderbouwing de brief aan de omgevingsdienst Haaglanden.

Tags:
Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur