Wij steunen oproep Jonge Klimaatbeweging: ‘Geen bezuinigingen op onze toekomst!’

Natuur en Milieufederaties steunen oproep Jonge Klimaatbeweging: ‘Geen bezuinigingen op onze toekomst!’

De coalitiepartijen zijn van plan om 2,2 miljard euro te bezuinigen uit het Klimaatfonds, Stikstoffonds en het Wopke/Wiebesfonds (Nationaal Groeifonds). De Jonge Klimaatbeweging is daarom een petitie gestart om de partijen en de Tweede Kamer te vragen de bezuinigingen te heroverwegen.

25 mei 2022

De Natuur en Milieufederaties ondersteunen deze petitie en zijn het met de Jonge Klimaatbeweging eens dat deze politieke actie de bestaanszekerheid bij jonge en toekomstige generaties in gevaar brengt. Wij hebben ons daarom aangesloten bij de coalitie tegen het snijden in de fondsen.

Naar de petitie

Statement Jonge Klimaatbeweging

‘Het baart de Jonge Klimaatbeweging en andere jongeren met ons enorme zorgen. Wij begrijpen de lastige situatie waarin wij ons samen ban onze buurlanden in bevinden gezien de oorlog in Oekraïne en de financiële gevolgen hiervan. Wij zien echter ook dat de klimaatcrisis naast deze crises een van de grootste is. Een bezuiniging in dit fonds zet een levensgevaarlijk precedent voor de komende jaren.’

‘Het klimaatfonds kan niet gezien worden als een extra potje waaruit wordt gesnoept als dat nodig is. Het is juist nu harder nodig dan ooit, omdat de klimaatcrisis de grondslag is voor de huidige en toekomstige crises. Laat jongeren en toekomstige generaties niet de prijs betalen voor problemen van nu, ten koste van hun toekomst.’

Wat betekenen de fondsen?

Het Klimaatfonds van 35 miljard euro is een van de belangrijkste instrumenten uit het coalitieakkoord om de klimaatdoelen te behalen. Het Stikstoffonds van 25 miljard euro is cruciaal voor het terugbrengen van de stikstofvervuiling in Nederland. Deze fondsen zijn geleende gelden. Dat betekent dat deze fondsen later dus terugbetaald worden door toekomstige generaties. Geld wegnemen van het Klimaatfonds en het Stikstoffonds, gaat ten koste van de langetermijnveiligheid en -zekerheid.

Het Nationaal Groeifonds is opgezet door Wopke Hoekstra en Eric Wiebes. Het Nationaal Groeifonds investeert samen met initiatiefnemers in projecten die zorgen voor structurele en duurzame economische groei op langere termijn.

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Mellanie Vellekoop

Mellanie Vellekoop

Regisseur Duurzame Landbouw & Voedsel