Weidevogeldag en weidevogelberaad op zaterdag 4 maart

Weidevogeldag en weidevogelberaad op zaterdag 4 maart

Op zaterdag 4 maart 2023 organiseren de partnerorganisaties binnen het Actieplan Boerenlandvogels de jaarlijkse Weidevogeldag voor weidewachters en boerenlandvogel-geïnteresseerden. Naast een interessant programma biedt deze dag de mogelijkheid om collega weidewachters te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Het thema van de dag is ‘Monitoring en dataverwerking’. In de tweede workshopronde vindt een overleg van het weidevogelberaad plaats. Ook zal gedeputeerde Berend Potjer een trofee uitreiken aan de weidewachter(s) van het jaar.  

15 februari 2023

Net als andere jaren bieden we een gevarieerd programma met verschillende workshops. In het plenaire gedeelte zal kort
worden ingegaan op de voortgang van het dashboard. In de twee workshoprondes kunnen jullie je kennis bijspijkeren en ervaringen uitwisselen.

De onderwerpen van de workshops zijn:

• Herkennen van veren – Marcel Schildwacht
• Kuikenoverleving  – Jan van der Winden
• Monitoringsmethodes en verwerking in dashboard –  Marleen van der Lee
• Werving vrijwilligers en communicatie – Ellen Zwetsloot

Aanmelden voor de dag en de workshops (waaronder ook het weidevogelberaad) gaat via de website van De Groene Motor: Platform ZelfDoen

Locatie en tijden
Locatie: Dorpshuis de Juffrouw, Dorpsstraat 250, 2391 CK Hazerswoude-Dorp.
Inloop vanaf 10.15 uur. Het programma start om 10.45 uur. Workshopronde 2 eindigt om 14.00 uur.

 

Het Actieplan Boerenlandvogels Zuid-Holland 2019-2027 is een samenwerking tussen provincie Zuid-Holland, de agrarische collectieven verenigd in BoerenNatuur Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, LTO Noord, de waterschappen Zuid-Holland, Hollands Particulier Grondbezit, Faunabeheereenheid Zuid-Holland, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de vrijwilligers vertegenwoordigd in De Groene Motor.

 

Voor nadere informatie:

Profiel Mellanie Vellekoop

Mellanie Vellekoop

Regisseur Duurzame Landbouw & Voedsel