Website Iedereen Stroomopwaarts beantwoordt jouw vragen over de energietransitie

Website Iedereen Stroomopwaarts beantwoordt jouw vragen over de energietransitie

Windmolens en zonnepanelen komen in de plaats van gas, olie en steenkool. Maar wat betekent dit voor jou? Voor de manier waarop je woont, leeft en werkt? Voor jouw straat, jouw buurt en de natuur naast jouw deur? Ontdek dit en meer op www.iedereenstroomopwaarts.nl. Met de campagne ‘Iedereen Stroomopwaarts’ geeft Natuur en Milieu een podium aan inspirerende verhalen over zon en wind, vertelt door omwonenden, kunstenaars, natuurliefhebbers en ontwikkelaars. De Natuur en Milieufederaties zijn partner in deze campagne van Natuur en Milieu.

14 maart 2022

Draagvlak op spanning
Grootschalige opwek van zonne-en windenergie moeten een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame en natuurinclusieve energievoorziening. Een goede inpassing hiervan, in samenspraak met de omgeving en met oog voor de natuur, is hierbij essentieel om het draagvlak voor de energietransitie te behouden en de beperkte ruimte in Nederland goed te gebruiken.

Op dit moment komt het draagvlak steeds meer op spanning te staan. De energietransitie komt voor burgers nu echt dichtbij. Zonneweides en windparken op land ontmoeten soms weerstand door de mogelijke effecten op natuur én het landschap. Maatschappelijke waardering is niet vanzelfsprekend aanwezig. Met deze campagne willen we dit beeld kantelen. We willen handvatten verstrekken aan (publieke) bestuurders en ambtenaren die bezig zijn met beleid op dit onderwerp zoals in de RES’en, omgevingsvisies en verordeningen. Op www.iedereenstroomopwaarts.nl beantwoorden we vragen als: waarom is energie nodig en wat betekent schone energie voor jou? Daarnaast laten we zien hoe schoon duurzame energie kan zijn.

Energietuinen
De Natuur en Milieufederaties werken aan Energietuinen. Met dit energieproject realiseren we energietuinen die natuurinclusief zijn. In samenwerking met lokale partijen en omwonenden worden er op dit moment verschillende Energietuinen in Nederland ontwikkeld. Dit zijn tuinen waar je letterlijk en figuurlijk energie van krijgt. Je ziet er namelijk niet alleen maar rijen zonnepanelen, het is ook een plek waar ruimte is voor de natuur, wandelen en gezelligheid. Ook kun je er leren over duurzame energie en biodiversiteit. Lees hier meer.

Verhalen van Iedereen Stroomopwaarts
De verhalen op de website van Iedereen Stroomopwaarts worden verteld door mensen die het beste van zon en wind willen maken. Zoals de boer die ervoor zorgt dat de buurt samen met een windmolen ook glasvezel krijgt. Of de vogelbeschermer die pleit voor meer natuur in zonne- en windparken. De ontwerper die samen met omwonenden van een zonnepark een park maakt. De kunstenaar die zon- en windparken ontwerpt waar de buurt trots op is, en de ontwikkelaars die schone energieprojecten tot leven brengen. Zo gaan we samen stroomopwaarts en stap voor stap op weg naar 100% schone energie.

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Madeleine Braakman

Madeleine Braakman

Regisseur Klimaat en Energie