Ultrafijnstof door luchtvaart gevaar voor gezondheid

1 juli 2019

Ultrafijnstof door luchtvaart gevaar voor gezondheid

Uit een onderzoeksrapport dat vorige week door het RIVM gepubliceerd is, blijkt dat ultrafijnstof dat onder andere wordt uitgestoten door vliegtuigen effecten heeft op de gezondheid van omwonenden van Schiphol. Zo blijken kinderen met luchtwegaandoeningen op dagen met verhoogde concentraties ultrafijnstof meer last te hebben en gebruiken ze meer medicijnen. Zij hebben dan te maken met klachten als kortademigheid en piepende ademhaling. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) is geschrokken van deze bevindingen en vindt dat deze zwaar mee moeten wegen bij besluiten over de toekomst van de luchtvaart en individuele luchthavens.

Nieuwe inzichten

Een aantal jaar geleden bleek uit onderzoek van TNO dat er in woongebieden rond Schiphol verhoogde concentraties ultrafijnstof voorkomen als gevolg van de luchtvaart. Dit was voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aanleiding om vervolgonderzoek uit te laten voeren door het RIVM om na te gaan of dit van invloed kan zijn op de gezondheid. Het nu gepubliceerde onderzoek bevestigt dat dit het geval is. Naast de extra last die kinderen met luchtwegaandoeningen ondervinden door verhoogde concentraties ultrafijnstof, werden ook bij kinderen en gezonde volwassenen verminderingen in de longfunctie gemeten. Bij gezonde volwassen werd tevens verandering van de hartfunctie gemeten door de kortdurende hogere blootstelling. Het RIVM voert nu een onderzoek uit om ook de gezondheidseffecten van ultrafijnstof op lange termijn in beeld te krijgen.

Rotterdam the Hague Airport

De luchthaven Rotterdam the Hague Airport (RTHA) heeft vorig jaar zelf door TNO onderzoek uit laten voeren naar concentraties ultrafijnstof op enkele punten op en rond de luchthaven. Hieruit bleek dat er ook in deze woongebieden rond deze luchthaven sprake is van een aanzienlijke bijdrage van de luchtvaart aan de luchtvervuiling in de vorm van ultrafijnstof. De concentraties rond deze luchthaven bleken wel lager te liggen dan rond Schiphol. Dit betekent echter niet dat er in deze regio geen gezondheidseffecten hoeven op te treden. Voor de NMZH bevestigen de conclusies van het RIVM dan ook dat van groei van de luchtvaart geen sprake kan zijn. ‘Herrie en ultrafijnstof tasten gezondheid aan en daarnaast levert de luchtvaart een grote bijdrage aan CO2 emissies en zorgt zij voor verstoring en aantasting van natuur. Tal van redenen dus om grenzen te stellen en de balans te herstellen tussen klimaatverandering, natuur, gezondheid aan de ene kant en economie aan de andere’, aldus de NMZH.

Lees hier het RIVM onderzoek naar de gezondheidseffecten van ultrafijnstof rond Schiphol

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Regisseur Duurzame landbouw en Voedseltransitie