Tweede Kamer zet stappen richting zwavelvrije kerosine

22 mei 2019

Tweede Kamer zet stappen richting zwavelvrije kerosine

In de Twee Kamer is bij de stemmingen op 21 mei een motie aangenomen waarin de regering verzocht wordt om van zwavelvrij kerosine de norm te maken. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het terugdringen van luchtvervuiling door de luchtvaart.

Een aantal jaar geleden bleek uit onderzoek van TNO rond Schiphol dat opstijgende vliegtuigen verantwoordelijk zijn voor verhoogde concentraties ultrafijnstof in de woongebieden rond de luchthaven. Dit brengt risico’s voor gezondheid met zich mee. Ultrafijnstof komt via de longen op allerlei plaatsen in het lichaam terecht. Er wordt nog onderzoek verricht naar de exacte gezondheidseffecten, maar dat blootstelling aan verhoogde concentraties ultrafijnstof ongezond is, is duidelijk.

Ultrafijnstof ontstaat bij de verbranding van kerosine in vliegtuigmotoren. Hierbij ontstaan onverbrande kooldeeltjes (primair fijnstof). Daarnaast ontstaat secundair fijnstof doordat zwavel- en stikstofverbindingen die bij verbranding ontstaan zich hechten aan de roetdeeltjes. Door ontzwaveling van kerosine wordt de hoeveelheid secundair fijnstof die bij verbranding ontstaat verminderd. Zwavel vervult geen functie in brandstof, het ontzwavelen levert dus geen nadelen op behalve de kosten die hiermee gemoeid zijn.
Omdat de productie van ultrafijnstof inherent is aan de werking van een straalmotor, is een echte oplossing voor de uitstoot van ultrafijnstof door opstijgende vliegtuigen alleen te vinden in een reductie van het aantal vluchten.

In de motie van D66, GL en CU die door de Tweede Kamer is aangenomen, wordt de regering verzocht om zwavelarme kerosine de norm te maken op Nederlandse luchthavens en hiertoe in gesprek te treden met de luchtvaartsector. Hoewel het voor gezonde lucht (en voor het klimaat, tegengaan van geluidsoverlast en de bescherming van natuur) vooral van belang is dat de groei van de luchtvaart een halt wordt toegeroepen, is de motie in ieder geval een belangrijke stap in de goede richting om de negatieve milieueffecten van de luchtvaart te verminderen.

Naast de motie over zwavelvrij kerosine zijn er ook nog belangrijke moties aangenomen die gericht zijn op het stellen van milieugrenzen ten aanzien van de luchtvaart.

De moties zijn hier te bekijken

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Regisseur Duurzame landbouw en Voedseltransitie